Archiwum 2019
Archiwum 2018
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2019

Wrocław, dnia 25.11.2019 r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.2.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, dnia 08.11.2019 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.2.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 08.11.2019 r.

Wrocław, dnia 5.11.2019 r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.2.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Odpowiedzi na pytania z dn. 5.11.2019

Wrocław, dnia 4.11.2019 r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.2.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wrocław, dnia 31.10.2019r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.2.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 31.10.2019r.

Wrocław, dnia 28.10.2019 r.
Przetarg nieograniczony nr CeTA.2140.2.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z OPZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Wrocław, dnia 25.10.2019 r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.1.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Unieważnienie przetargu

Wrocław, dnia 24.10.2019 r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.1.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Zbiorcze zestawienie ofert

Wrocław, dnia 21.10.2019 r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.1.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ (skan)
Załącznik nr 9 – Umowa (wzór) w wersji edytowalnej z dn. 21.10.2019

Wrocław, dnia 15.10.2019 r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.1.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ (skan)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (skan)
Załącznik nr 8 – Wykaz próbek CeTA.2140.1.2019 w wersji edytowalnej z dn. 15.10.2019

Wrocław, dnia 9.10.2019 r.
Przetarg nieograniczony nr CeTA.2140.1.2019 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Ogłoszenie o zamówieniu (skan)
SIWZ z OPZ (skan)
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (plik .doc)

Archiwum 2018

Wrocław, dnia 16.04.2018 r.
Wykonanie nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45443000-4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, dnia 12.02.2018 r.
Wykonanie nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45443000-4

Zestawienia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
OPZ
Załączniki w wersji edytowalnej

1. Projekt budowlany
1.1. OPIS
a) OPIS ARCH. KONSTR.
b) OPIS IE
1.2. RYSUNKI
a) SYTUACJA
b) ELEWACJA POŁUDNIOWA
c) ELEWACJA ZACHODNIA
d) ELEWACJA PÓŁNOCNA
e) ELEWACJA WSCHODNIA
f) RZUT PIWNICY
g) RZUT PARTERU
h) RZUT I PIĘTRA
i) RZUT II PIĘTRA
j) RZUT III PIĘTRA
k) RZUT IV PIĘTRA
l) WEJŚCIE GŁÓWNE
m) WEJŚCIE BOCZNE OD STRONY ZACHODNIEJ
n) E1
1.3 ZAŁĄCZNIKI
a) Pismo Muzeum Narodowego we Wrocławiu
b) Pismo Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Stulecia Sp. z o.o.
c) Pozwolenie na budowę

2. Projekt wykonawczy
2.1. OPIS
a) OPIS ARCH. KONTR.PW
b) Projekt wykonawczy – branża elektryczna
c) Rzut parteru – instalacje elektryczne
2.2. RYSUNKI
a) SYTUACJA
b) ELEWACJA POŁUDNIOWA
c) ELEWACJA ZACHODNIA
d) ELEWACJA PÓŁNOCNA
e) ELEWACJA WSCHODNIA
f) RZUT PIWNICY
g) RZUT PARTERU
h) RZUT I PIĘTRA
i) RZUT II PIĘTRA
j) RZUT III PIĘTRA
k) RZUT IV PIĘTRA
l) PRZEKROJE PIONOWE PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
m) WEJŚCIE GŁÓWNE
n) WEJŚCIE BOCZNE OD STRONY ZACHODNIEJ
o) BALUSTRADA
p) OKNO O1
r) OKNO O2
s) OKNO O5
t) ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
u) ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
2.3. ZAŁĄCZNIKI
a) Pismo Muzeum Narodowego
b) Pismo Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.
c) Pismo Zarządu Zieleni Miejskiej
d) Pismo ZDiUM
e) Pozwolenie MKZ
f) Pozwolenie konserwatorskie
g) Pozwolenie konserwatorskie – zmiana

3. STWIOR
3.1. INST. ELEKTRYCZNE – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3.2. STWIOR – CeTA elewacje WROCŁAW 2016

4. Przedmiary
4.1. ETAP 1 – CeTA -remont elewacji budynku B i C. PRZED
4.2. ETAP 2 – CeTA -remont elewacji budynku B i C. PRZED.ath
4.3. PRZEDMIAR _ INST_ELEKTR_.PRD

5. Program prac konserwatorskich

Archiwum 2017

Wrocław, dnia 04.12.2017r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.4.2017 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, dnia 22.11.2017r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.4.2017 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Protokół z otwarcia

Wrocław, dnia 16.11.2017r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeTA.2140.4.2017 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 9 do SIWZ z dn. 16.11.2017 w wersji edytowalnej

Wrocław, dnia 10.11.2017r.
Przetarg nieograniczony nr CeTA.2140.4.2017 pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z OPZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Wrocław, dnia 10.11.2017r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wrocław, dnia 30.10.2017r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.”

Protokół z otwarcia

Wrocław, dnia 25.10.2017r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.”

Odpowiedź na pytanie

Wrocław, dnia 24.10.2017r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.”

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wrocław, dnia 18.10.2017r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.”

Protokół z zebrania wykonawców
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wrocław, dnia 13.10.2017r.
Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9.

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z OPZ

Wrocław, dnia 5.09.2017 r.
Wykonanie nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45443000-4

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 21.09.2017

Protokół z otwarcia 20.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
OPZ

1. Projekt budowlany
1.1. OPIS
a) OPIS ARCH. KONSTR.
b) OPIS IE
1.2. RYSUNKI
a) SYTUACJA
b) ELEWACJA POŁUDNIOWA
c) ELEWACJA ZACHODNIA
d) ELEWACJA PÓŁNOCNA
e) ELEWACJA WSCHODNIA
f) RZUT PIWNICY
g) RZUT PARTERU
h) RZUT I PIĘTRA
i) RZUT II PIĘTRA
j) RZUT III PIĘTRA
k) RZUT IV PIĘTRA
l) WEJŚCIE GŁÓWNE
m) WEJŚCIE BOCZNE OD STRONY ZACHODNIEJ
n) E1
1.3 ZAŁĄCZNIKI
a) Pismo Muzeum Narodowego we Wrocławiu
b) Pismo Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Stulecia Sp. z o.o.

2. Projekt wykonawczy
2.1. OPIS
a) OPIS ARCH. KONTR.PW
2.2. RYSUNKI
a) SYTUACJA
b) ELEWACJA POŁUDNIOWA
c) ELEWACJA ZACHODNIA
d) ELEWACJA PÓŁNOCNA
e) ELEWACJA WSCHODNIA
f) RZUT PIWNICY
g) RZUT PARTERU
h) RZUT I PIĘTRA
i) RZUT II PIĘTRA
j) RZUT III PIĘTRA
k) RZUT IV PIĘTRA
l) PRZEKROJE PIONOWE PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
m) WEJŚCIE GŁÓWNE
n) WEJŚCIE BOCZNE OD STRONY ZACHODNIEJ
o) BALUSTRADA
p) OKNO O1
r) OKNO O2
s) OKNO O5
t) ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
u) ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
2.3. ZAŁĄCZNIKI
a) Pismo Muzeum Narodowego
b) Pismo Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.
c) Pismo Zarządu Zieleni Miejskiej
d) Pismo ZDiUM
e) Pozwolenie MKZ
2.4. PROJEKT WYKONAWCZY – branża elektryczna
a) Rzut partneru- instalacje elektryczne
2.5. PROJEKT WYKONAWCZY – branża architektoniczno – konstrukcyjna

3. STWIOR
3.1. INST. ELEKTRYCZNE – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3.2. STWIOR – CeTA elewacje WROCŁAW 2016

4. Przedmiary
4.1. ETAP 1 – CeTA -remont elewacji budynku B i C. PRZED
4.2. ETAP 2 – CeTA -remont elewacji budynku B i C. PRZED.ath
4.3. PRZEDMIAR _ INST_ELEKTR_.PRD

5. Program prac konserwatorskich

Wrocław, dnia 04.09.2017 r.
Wykonanie nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45443000-4

Ogłoszenie o unieważnienu zamówienia
Protokół z otwarcia ofert

Wrocław, dnia 30.08.2017 r.
Wykonanie nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45443000-4

Pytania i odpowiedzi: Branża elektryczna
Odpowiedź na pytanie
Projekt Wykonawczy
Rzut parteru – instalacje elektryczne

Pytania i odpowiedzi
Zmieniony załącznik numer 2
Zmieniony załącznik numer 8

Wrocław, dnia 18.08.2017 r.
Wykonanie nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45443000-4

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
OPZ

1. Projekt budowlany
1.1. OPIS
a) OPIS ARCH. KONSTR.
b) OPIS IE
1.2. RYSUNKI
a) SYTUACJA
b) ELEWACJA POŁUDNIOWA
c) ELEWACJA ZACHODNIA
d) ELEWACJA PÓŁNOCNA
e) ELEWACJA WSCHODNIA
f) RZUT PIWNICY
g) RZUT PARTERU
h) RZUT I PIĘTRA
i) RZUT II PIĘTRA
j) RZUT III PIĘTRA
k) RZUT IV PIĘTRA
l) WEJŚCIE GŁÓWNE
m) WEJŚCIE BOCZNE OD STRONY ZACHODNIEJ
n) E1
1.3 ZAŁĄCZNIKI
a) Pismo Muzeum Narodowego we Wrocławiu
b) Pismo Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Stulecia Sp. z o.o.

2. Projekt wykonawczy
2.1. OPIS
a) OPIS ARCH. KONTR.PW
2.2. RYSUNKI
a) SYTUACJA
b) ELEWACJA POŁUDNIOWA
c) ELEWACJA ZACHODNIA
d) ELEWACJA PÓŁNOCNA
e) ELEWACJA WSCHODNIA
f) RZUT PIWNICY
g) RZUT PARTERU
h) RZUT I PIĘTRA
i) RZUT II PIĘTRA
j) RZUT III PIĘTRA
k) RZUT IV PIĘTRA
l) PRZEKROJE PIONOWE PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
m) WEJŚCIE GŁÓWNE
n) WEJŚCIE BOCZNE OD STRONY ZACHODNIEJ
o) BALUSTRADA
p) OKNO O1
r) OKNO O2
s) OKNO O5
t) ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
u) ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
2.3. ZAŁĄCZNIKI
a) Pismo Muzeum Narodowego
b) Pismo Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.
c) Pismo Zarządu Zieleni Miejskiej
d) Pismo ZDiUM
e) Pozwolenie konserwatorskie

3. STWIOR
3.1. INST. ELEKTRYCZNE – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3.2. STWIOR – CeTA elewacje WROCŁAW 2016

4. Przedmiary
4.1. ETAP 1 – CeTA -remont elewacji budynku B i C. PRZED
4.2. ETAP 2 – CeTA -remont elewacji budynku B i C. PRZED.ath
4.3. PRZEDMIAR _ INST_ELEKTR_.PRD

5. Program prac konserwatorskich

Archiwum 2015

Wrocław, dnia 03.12.2015 r.
Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymania czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 79710000-4, 90910000-9

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmiana SIWZ (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ (pdf)
SIWZ (doc)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
Pytania i odpowiedzi (pdf)

Wrocław, dnia 30.04.2015 r.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. CPV 09310000-5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
Zmiana SIWZ 2 (pdf)

Pytania i odpowiedzi (pdf)
Zmiana SIWZ (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ (pdf)
Załączniki do SIWZ (doc)

Archiwum 2014
Wrocław, dnia 05.12.2014
Kompleksowa usługa ochrony mienia oraz utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (DOC)
SIWZ (PDF)

Wrocław, dnia 04.11.2014
Usługa grafika komputerowego w zakresie tworzenia animacji komputerowych dla potrzeb produkcji filmowych, telewizyjnych, reklamowych, teatralnych lub realizacji widowisk z podziałem na 2 zadania. CPV 92110000-5.

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
SIWZ (PDF)
SIWZ (DOC)

Wrocław, dnia 25.06.2014
Dostawa sprzętu multimedialnego dla potrzeb Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA).

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIWZ 01.07.2014

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Wrocław, dnia 27.05.2014
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby CeTA i Muzeum Narodowego zlokalizowanego w Pawilonie Czterech Kopuł, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. CPV 09310000-5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)
Pytania i odpowiedzi (PDF)
Poprawiony druk kalkulacji ofertowej (DOC)
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
SIWZ (PDF)
Załączniki do siwz (DOC)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Wrocław, dnia 15.04.2014
Centrum Technologii Audiowizualnych ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie: Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania Houdini FX wraz z rocznym wsparciem producenta dla potrzeb projektu: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 48322000-1.
/CETA ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, invites qualified parties to submit a bid for prices and conditions for the: Purchase of license for Houdini FX programming together with a one-year guarantee of full manufacturer support needed for the following tender: modernization of the telecommunications infrastructure at the Center for Audiovisual Technologies (CeTA) for a professional special effects film studio used for enhancement of professional education. This project is co-financed by funds from the European Regional Development Fund within the framework of the Regional Operating Program for the Lower Silesian province for 2007-2013. CPV 48322000-1./

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej /Request to submit bid for prices and conditions
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Wrocław, dnia 4.04.2014
Produkcja oraz emisja internetowa materiałów promocyjno-informacyjnych dot. projektu: „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnych dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu” z podziałem na 8 zadań. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 79970000-4.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Opis przedmiotu zamówienia 1 str.
Opis przedmiotu zamówienia 2 str.
Formularz propozycji cenowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 1 str.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 2 str.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 3 str.

Wrocław, dnia 4.04.2014
Produkcja oraz emisja radiowa spotu promocyjno-informacyjnego dot. projektu: „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnych dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu” z podziałem na 2 zadania. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 79970000-4.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz propozycji cenowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Wrocław, dnia 4.04.2014
Publikacja artykułów informacyjno-promocyjnych w prasie dot. projektu: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnych dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu z podziałem na 2 zadania. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 79970000-4

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz propozycji cenowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Wrocław, dnia 1.04.2014
Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej w ramach zadania: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 79342200-5.

Menu