Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) jest państwową instytucją kultury, podległą Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2011 r. w wyniku przekształcenia wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych, stając się sukcesorem jej bogatego dorobku.

Z poszanowaniem dla tradycji, chcemy tworzyć i promować najnowocześniejsze technologie multimedialne. Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów, który działa w oparciu o współpracę i otwartość. Chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą stanowi dla nas motywację do podejmowania działań edukacyjnych. Regularnie organizujemy bezpłatne i płatne warsztaty w dziedzinie szeroko rozumianych technologii audiowizualnych, skierowane do osób chcących podnosić swoje kompetencje i rozwijać zainteresowania niezależnie od wieku.

W Centrum realizujemy również różnorodne działania produkcyjne w zakresie przede wszystkim kinematografii, ale także telewizji, Internetu, reklamy, nauki i kultury, wykorzystując najnowsze technologie elektroniczne oraz nowatorskie techniki multimedialne, w szczególności tzw. wizualne efekty specjalne. Wierzymy, że innowacja rodzi się z konstruktywnej dyskusji i poddawania w wątpliwość zastanych wzorców, dlatego jako zespół wspieramy wszelkie wartościowe inicjatywy, oferując nowatorskie i nowoczesne rozwiązania technologiczne, w których sami nieustannie się doskonalimy.

Centrum Technologii Audiowizualnych to również ponad 8 500 mkw przestrzeni z kompleksową infrastrukturą, umożliwiające organizację nawet najbardziej nietypowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Budynek byłej Wytwórni Filmów Fabularnych wraz z dwoma studiami filmowymi, studiem nagrań dźwięku, salą kinową i bogatymi zbiorami kostiumów, usytuowany w sąsiedztwie Hali Stulecia, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, stanowią unikatową oprawę dla tego typu inicjatyw.

Aby jeszcze skuteczniej wypełniać misję państwowej instytucji kultury, prowadzimy również działalność gospodarczą w zakresie najmu i dzierżawy powierzchni, promocji i reklamy, organizacji szkoleń, kursów i warsztatów, a także wystaw i konferencji. Dzięki przychodom z tej działalności możemy lepiej realizować nasze zadania statutowe.

Zależy nam, aby CeTA była miejscem spotkań ludzi kreatywnych, stawiających wyzwania sobie i nam, przestrzenią, w której rodzą się nowe pomysły oraz nietypowe rozwiązania łączące technologię i sztukę. Naszą rolą jest również integracja środowiska twórców filmowych, telewizyjnych i multimedialnych. Dzięki współpracy z wieloma partnerami m.in. uczelniami, szkołami, instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą oraz firmami realizujemy zróżnicowane inicjatywy i jesteśmy partnerem licznych wydarzeń kulturalnych.

Logo Centrum Technologii Audiowizualnych do pobrania:
Menu
Skip to content