Realizator wideo i oświetlenia – rekrutacja zakończona
 • Obsługa toru video podczas wydarzeń, z uwzględnieniem projekcji wieloekranowych, długich linii — przesyłu obrazu, współpracą z torem audio i podpinaniem obcych źródeł video;
 • Konwersja materiałów video do pokazów;
 • Rozplanowanie, ustawienie i obsługa świateł podczas wydarzeń organizowanych w CeTA;
 • Planowanie zakupów potrzebnych do w/w zadań;
 • Utrzymanie sprzętu;
 • Wsparcie techniczne artystów występujących w CeTA;
 • Obsługa techniczna video-instalacji prezentowanych w CeTA.
[/vc_tta_section]
Compositor – rekrutacja zakończona
 • Postprodukcja filmów fabularnych, seriali, animacji
 • Compositing
 • Tracking
 • Roto
 • Cleanup
[/vc_tta_section]
Grafik w Dziale Marketingu – rekrutacja zakończona
 • Przygotowanie materiałów graficznych na potrzeby działów marketingu i edukacji
 • Przygotowanie materiałów do druku, koordynacja zleceń dla drukarni
 • Przygotowanie materiałów graficznych do publikacji w Internecie (strona www, social media)
 • Wykonanie i obróbka graficzna zdjęć z wydarzeń organizowanych w CeTA i realizowanych projektów
 • Wsparcie przy koordynacji bieżących wydarzeń realizowanych przez CeTA
[/vc_tta_section]
VFX SUPERVISOR – rekrutacja zawieszona
 • Koordynacja i kontrola pracy zespołu. Przydział poszczególnym pracownikom zadań dostosowanych do ich poziomu kompetencji.
 • Współpraca z działem produkcji filmowej oraz pozostałymi komórkami instytucji.
 • Planowanie terminów, koniecznych wydatków i budżetów zespołu.
 • Aktywny udział w poszukiwaniu zleceń umożliwiających zapewnienie ciągłego, równomiernego wykorzystania posiadanych zasobów CeTA zarówno rzeczowych, jak i ludzkich.
 • Tworzenie raportów oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności zespołu.
Referent ds. administracyjno-księgowych – rekrutacja zakończona

Do zadań na stanowisku referenta ds. administracyjno-księgowych będzie należeć m.in.:

 • Przygotowywanie umów sprzedaży oraz wystawianie faktur sprzedaży
 • Obsługa dokumentów związanych z zaliczkami gotówkowymi dla pracowników
 • Prowadzenie stosownych rejestrów (sprzedaży, porozumień)
 • Weryfikacja rozrachunków z kontrahentami
 • wystawianie not odsetkowych oraz kompensat
 • gospodarka lokalami biurowymi i magazynowymi CeTA
[/vc_tta_section]
CG Generalist (specjalizacja VR) – rekrutacja zakończona
 • Modelowanie obiektów 3D
 • Shading, teksturowanie
 • Rendering
 • Implementowanie obiektów do środowiska VR.
[/vc_tta_section]
Specjalista ds. BHP i P.POŻ. – rekrutacja zakończona
 • Systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
 • Przestrzeganie zasad i przepisów z zakresu BHP, instrukcji stanowiskowych,
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych  i okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Wnioskowanie w sprawie zapobiegania wszelkim zagrożeniom,
 • Organizowanie pomiarów i udział w procesach badań czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • Prowadzenie i przegląd okresowy podległych obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • Proponowanie rozwiązań poprawy warunków, w razie konieczności.
Specjalista ds. Kadrowo-Finansowych (umowa na zastępstwo) – rekrutacja zakończona
 • Prowadzenie spraw pracowniczych związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, karaniem, nagradzaniem i udzielaniem urlopów wypoczynkowych i innych – prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie.
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników.
 • Sporządzanie i przesyłanie dokumentacji wymaganej przez GUS.
 • Przygotowywanie wniosków o zatrudnienie osób w ramach umów cywilnoprawnych oraz wniosków związanych z procedurą PZP.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób współpracujących w ramach umów cywilnoprawnych, prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wypłacania należnych kwot wynikających z zawartych umów zleceń i umów o dzieło, obliczanie podatku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.
 • Przygotowywanie wymaganej dokumentacji, bieżąca korespondencja z instytucjami w sprawie prowadzonych praktyk, staży.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
 • Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
 • Wsparcie w zakresie organizacji szkoleń.
 • Współpraca z innymi działami w zakresie wynikającym z potrzeb działu kadr i płac i innych komórek organizacyjnych.
Księgowa – rekrutacja zakończona
 • Bieżąca rejestracja dokumentów księgowych w programie FK – należyte dekretowanie, księgowanie zgodnie z Ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości instytucji kultury
 • Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne
 • Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz współpraca z audytorami
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych oraz uzgadnianie obrotów i sald
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, UKS, GUS, ZUS).
Konserwator – rekrutacja zakończona

Centrum Technologii Audiowizualnych – instytucja z bogatą filmową historią, w której technologia, kultura oraz sztuka łączą się i przenikają, poszukuje kandydata o charakterze – konserwatora – „złotej rączki” celem nawiązania współpracy na podstawie umowy zlecenia. W ramach współpracy oferujemy:

 • Współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej – z możliwością późniejszego zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
Specjalista ds. kadr i płac – rekrutacja zakończona

Oferujemy ciekawą, samodzielną pracę w państwowej instytucji kultury, działającej w obszarze produkcji filmowej i telewizyjnej oraz edukacji audiowizualnej. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Praca w miłej i przyjaznej atmosferze.

Specjalista ds. dźwięku – rekrutacja zakończona

Oferujemy ciekawą, samodzielną pracę w państwowej instytucji kultury, działającej w obszarze produkcji filmowej i telewizyjnej oraz edukacji audiowizualnej. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Praca w miłej i przyjaznej atmosferze.

Compositor – rekrutacja zakończona

Oferujemy pracę przy postprodukcji filmowej w młodym i profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się zespole VFX, w instytucji działającej w obszarze produkcji filmowej i telewizyjnej oraz edukacji audiowizualnej. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat).

Grafik komputerowy (umowa o pracę) – rekrutacja zakończona

Oferujemy pracę w młodym zespole w dynamicznie rozwijającej się instytucji, działającej w obszarze produkcji filmowej i telewizyjnej oraz edukacji audiowizualnej, uczestniczenie w ciekawych, nowatorskich i innowacyjnych projektach, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (etat).

Programista/automatyk – rekrutacja zakończona

Oferujemy pracę w młodym i profesjonalnym zespole w dynamicznie rozwijającej się instytucji działającej w obszarze produkcji filmowej i telewizyjnej oraz edukacji audiowizualnej oraz szansę zdobycia cennego doświadczenie zawodowego.

Menu