Kropki i kreski w naszych rękach – warsztaty daktyloskopijne z KMP we Wrocławiu

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 02.10.2019, do godz. 12:59


DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko

Wiek

Umiejętności i zainteresowania związane z tematyką warsztatów

DANE RODZICA/OPIEKUNA

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

  Przyjmuję do wiadomości, że pracownicy CeTA ponoszą odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w trakcie pobytu na zajęciach warsztatowych

Prosimy wpisać następujący kod: captcha

Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty, a w przypadku zakwalifikowania się na warsztat w celu realizacji wszelkich działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów. Przekazanie danych służących do rekrutacji jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. W przypadku osób, które zakwalifikują się na warsztaty ich dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj. w celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów.
Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane również w procesie przyszłych rekrutacjach na warsztaty, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. W innym przypadku dane będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.
Nikomu nie udostępniamy Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody.
Możemy przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu.

Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności


Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty w CeTA.TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.TakNie

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty technik śledczych poświęconych technikom daktyloskopijnym i śladom dermaskopijnym (np. odcisk ucha, stopy, ust) dla dzieci w wieku 9 – 13 lat organizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Abstrakcyjnych Punto y Raya Junior 2019 w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.

Podczas warsztatów będziemy ujawniać i zdejmować linie papilarne z zastosowaniem proszków daktyloskopijnych i nauczymy się jak zastawić pułapkę kryminalistyczną. Warsztaty będą inspiracją do stworzenia abstrakcyjnych prac plastycznych i animacji z linii papilarnych, które będzie można stworzyć na stacjach roboczych Film – STACJA i Abstr-AKCJA o godz. 18:00 – 19:00

info_circle

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi przesyłania zgłoszeń oraz przebiegu naboru uczestników kursów i warsztatów, zebraliśmy poniżej kilka najważniejszych informacji.

Polecane szkolenia:

Menu