Centrum Technologii Audiowizualnych zostało zaprojektowane jako miejsce kompleksowe, umożliwiające realizację profesjonalnej produkcji oraz unikatowej edukacji. Jako państwowa instytucja kultury, a zarazem była Wytwórnia Filmów Fabularnych, dysponująca dużymi przestrzeniami, nowoczesnym zapleczem technologicznym i rozbudowaną infrastrukturą, chcemy umożliwić kreatywnym twórcom realizację oryginalnych artystycznych projektów filmowych.

O programie

W ramach programu CeTA Film Studio oferujemy możliwość uzyskania udziału koproducenckiego instytucji, w formie aportu w produkcjach filmowych. Naszym celem jest stworzenie warunków do produkcji filmów fabularnych wpisujących się w nurt kina artystycznego oraz filmów dokumentalnych i animowanych. Jako wkład koproducencki możemy udostępnić posiadaną infrastrukturę, do wykorzystania przy realizacji ww. produkcji.

Ilość wybranych projektów, a także wkład CeTA, czyli np. ilość dni zdjęciowych, terminy oraz ilość udostępnionego sprzętu, zależne będą od bieżących możliwości instytucji. Zakładamy wsparcie jednego/dwóch projektów kwartalnie. Szczegóły wsparcia zostaną ustalone w trybie roboczym z autorami najlepiej ocenionych projektów.

Co oferujemy?

W ramach wkładu oferujemy udostępnienie następującej infrastruktury m.in.:

 • Hala zdjęciowa: Studio Filmowe im. Wojciecha Jerzego Hasa (1000 mkw.), wyposażone w bluebox ze sceną obrotową, z możliwością budowy niewielkich scenografii oraz mobilnego greenbox (do 120 mkw.);
 • Hala zdjęciowa: Studio Filmowe im. Zbyszka Cybulskiego (500 mkw.) z możliwością budowy zarówno tradycyjnej, jak i wirtualnej scenografii z wykorzystaniem greenbox (posiadamy największy w Polsce uniwersalny greenbox- 330 mkw., o wymiarach 55 m x 7,5 m), z basenem pod podłogą;
 • Sprzęt mobilny, m.in.:
  • kamera Sony PXW-FS7 z dostępnym osprzętem,
  • wytwornice dymu ciężkiego i lekkiego
  • oświetlenie (m.in. Space Light – 30 szt. – 4.8kW halogenowe, panelowa lampa światła stałego typu Kinoflo – 3 zestawy, zestaw Dedolight: K24M – Master 150W 24V – 1kpl.)
  • drukarki 3D (2 szt.).
 • Pracownia komputerowa ze stanowiskami do tworzenia grafiki komputerowej oraz postprodukcji np.: Adobe After Effects, Maya Entertainment Creation Suite Standard 2014, Adobe Premiere Pro CS6, VRay 2.0ADV for Maya, Sony Vegas PRO, Touch Designer i inne (dotyczy wyłącznie realizacji projektów niekomercyjnych, ze względu na sfinansowanie ze środków UE)
 • Studio VFX: tworzenie cyfrowych efektów specjalnych na potrzeby produkcji filmowych i animacji. Zakres prac studia obejmuje wszystkie etapy pre-produkcji, począwszy od tworzenia storyboardów, prewizualizacji i animatików po pełną post-produkcję 2D/3D.
 • Studio dźwiękowe: zespół studiów przystosowanych do realizacji różnorodnych prac dla filmu, animacji, DVD i Blu-ray, w tym m.in. nagrywania postsynchronów, dubbingu i voice-over, nagrywania efektów specjalnych i synchronicznych, montażu i czyszczenia dialogów, montażu efektów, premiksu dialogów, premiksu efektów, miksu stereo i DVD, przygotowania do miksów kinowych oraz rekonstrukcji dźwięku do filmów archiwalnych. Foley studio – pomieszczenie przystosowane do nagrań efektów specjalnych i synchronicznych (np. tory do nagrywania różnego rodzaju kroków)
 • Sala projekcyjna z ekranem, projektorem Full HD i widownią na 40 osób
 • Kostiumy i rekwizyty dostępne w CeTA
 • Możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego specjalistów zatrudnionych w CeTA.

Kto może aplikować?

O wsparcie mogą się ubiegać samodzielni twórcy, producenci filmowi oraz instytucje kultury i organizacje pozarządowe realizujące produkcje filmowe. Wspierane będą produkcje krajowe oraz koprodukcje międzynarodowe z udziałem polskich twórców.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest:

 • Oryginalny pomysł
 • Samodzielność w realizacji i wykorzystaniu oferowanej infrastruktury
 • Sprawna organizacja (planujemy zaoferować współpracę wielu twórcom i zespołom)
 • Preferowane będą projekty realizowane z udziałem instytucji, osób oraz firm z Dolnego Śląska (wykorzystanie lokalnego potencjału produkcyjnego)
 • Mile widziane będą projekty o charakterze edukacyjnym, umożliwiające udział w ich realizacji, na zasadach staży, m.in. studentom i uczniom szkół artystycznych lub osobom wchodzącym na rynek produkcji filmowych (w szczególności staże odpłatne).

W programie nie będą brane pod uwagę produkcje serialowe i projekty długoterminowe.

Jak aplikować?

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Uprzejmie informujemy, że będziemy się kontaktować wyłącznie z osobami reprezentującymi wybrane projekty, które spełniają nasze możliwości realizacyjne (możliwości techniczne i zakres udziału w produkcji). Udzielenie wsparcia w ramach programu CeTA Film Studio zostanie rozpatrzone na podstawie niżej wymienionych informacji. Czas na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi 2 tygodnie od jego otrzymania. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: produkcja@filmstudioceta.pl.

1. DANE OSOBY APLIKUJĄCEJ

Imię i nazwisko

Działalność gospodarcza (jeżeli jest)

Stanowisko

Telefon kontaktowy

E-mail

2. PROJEKT

2.1. Opis projektu

2.2. Eksplikacje reżyserskie, operatorskie etc.

2.3. Opis osób związanych z projektem – twórców (producent, reżyser, operator etc.), aktorów etc.

2.4. Harmonogram produkcji

2.5. Opis zapotrzebowania w ramach CeTA Film studio

3. ZAŁĄCZNIKI (formaty: pdf, jpg, jpeg, txt, doc, docx, łącznie max. 90 MB)

3.1. Scenariusz lub skrót scenariusza (max. 40 MB)

3.2. Dodatkowy załącznik, np. rekomendacja lub opinia o projekcie osób lub organizacji filmowych. (max. 40 MB)

3.3. Dodatkowy załącznik, np. zdjęcia (max. 40 MB)

Prosimy wpisać następujący kod: captcha

Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza akceptację następującego oświadczenia: Administratorem danych osobowych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem naboru do programu CeTA Film Studio, archiwalnych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w programie. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu aplikacyjnym w celu archiwalnym.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia naboru do programu CeTA Film Studio.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.
Menu