A. Wajda i K. Zachwatowicz z wizytą w WFF

Fotorelacja z wizyty Andrzeja Wajdy oraz Krystyny Zachwatowicz w Wytwórni Filmów Fabularnych w czasie Europejskiego Kongresu Kultury.

DLACZEGO KONGRES?
http://www.culturecongress.eu/whycongress

Szanowni Państwo,

zainicjowany przez MKiDN Europejski Kongres Kultury jest najważniejszym i bezprecedensowym wydarzeniem Polskiej Prezydencji w obszarze kultury oraz kolejnym etapem w publicznej debacie, która toczy się w Polsce szczególnie intensywnie od 2009 roku, kiedy w Krakowie odbył się Kongres Kultury Polskiej. Zaowocował on powstaniem wielu wartościowych inicjatyw obywatelskich i ruchów niezależnych środowisk kulturotwórczych oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury.

We współczesnym świecie kultura przestała być odseparowaną częścią rzeczywistości dostępną tylko ekspertom – stała się istotną siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego i społecznego. Przyczynia się do budowy społecznego kapitału i rozwoju gospodarczego, a pobudzając kreatywność, inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań i środków wyrazu, dostarczając także narzędzi niezbędnych do poznawania świata i poddawania go krytycznej analizie.

Właśnie tak – holistycznie – rozumiemy kulturę i dlatego do udziału w Europejskim Kongresie Kultury – wielkim, przekraczającym granice Starego Kontynentu spotkaniu –
zaprosiliśmy do rozmowy twórców, teoretyków, krytyków, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i aktywistów oraz wszystkich tych, których kultura dotyczy, tych, którzy swoim działaniem udowadniają, że kultura jest nie tylko najlepszym narzędziem umożliwiającym pełne funkcjonowanie w świecie, ale także siłą sprawczą, która poprzez swój wymiar wspólnotowy i indywidualny prowadzi do realnej zmiany społecznej.

Jestem przekonany, że Europejski Kongres Kultury organizowany we Wrocławiu będzie prawdziwym Spotkaniem inspirującym do dyskusji, Spotkaniem wielkich artystycznych przeżyć i radości z celebrowania europejskiej kultury.

Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Menu
Skip to content