Przekształcenie Wytwórni Filmów Fabularnych w Centrum Technologii Audiowizualnych

9 listopada 2011 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przekształcił Wytwórnię Filmów Fabularnych we Wrocławiu w Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA). CeTA przejęła dziedzictwo WFF i funkcjonować będzie jako państwowa instytucja kultury w obszarze nowych technologii audiowizualnych.

Od 2010 roku WFF realizuje projekt budowy Wrocławskich Studiów Technologii Wizualnych według projektu Zbigniewa Rybczyńskiego. Przedmiotem działania CeTA jest edukacja, upowszechnianie kultury oraz nowatorskich technik multimedialnych, szczególnie w zakresie rozwiązań dla kinematografii. Misją CeTA jest także kultywowanie i upowszechnianie 57. letniego dorobku Wytwórni Filmów we Wrocławiu.

Menu