Miesiąc: luty 2013

Szybki transfer danych uruchomiony!

Dyrektor CeTA dr Robert Banasiak podpisał umowę z firmą Surfland na instalację systemu teleinformatycznego dla potrzeb studia filmowego. Dzięki modernizacji dotychczas funkcjonującej sieci teleinformatycznej szybkość transferu danych w CeTA wzrośnie do 10 Gb/s. Projekt współfinansowany…
Read More
Skip to content