Porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego

Centrum Technologii Audiowizualnych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu będą realizować wspólne projekty twórcze i edukacyjne. Prorektor PWST prof. Elżbieta Czaplińska i dyrektor CeTA dr Robert Banasiak podpisali porozumienie otwierające współpracę.

Na początek – studenci będą brali udział w filmach, których realizację zaplanowano w CeTA na okres wakacji.

Skip to content