CeTA nawiązała współpracę z Wydziałem Filologicznym UWr

10. lutego br. Centrum Technologii Audiowizualnych podpisało porozumienie dotyczące współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Stronę CeTA reprezentował Dyrektor Robert Banasiak, Uniwersytetu – dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Marcin Cieński.[cml_media_alt id='2939']Logo_UWr[/cml_media_alt]Celem porozumienia jest współpraca Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i CeTA w zakresie dodatkowego kształcenia studentów w dziedzinie sztuk multimedialnych, staży, praktyk oraz projektów badawczych i edukacyjnych.

Skip to content