Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej nowym partnerem CeTA

Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej nowym partnerem CeTA

10 kwietnia br. Centrum Technologii Audiowizualnych podpisało porozumienie z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej oraz Gimnazjum Akademickim Politechniki Wrocławskiej, zakładające szeroką współpracę partnerów.

porozumienie_10.04.14

Stronę zespołu szkół reprezentowała Dyrektor – Alicja Benzar, CeTA reprezentowali Dyrektor – dr Robert Banasiak oraz Kierownik Działu Projektów Edukacyjnych – dr Anna Poznańska.

Współpraca zakłada dodatkowe kształcenie uczniów w dziedzinach sztuk multimedialnych związanych z tworzeniem i produkcją nowoczesnych form ruchomego obrazu – głównie tzw. wizualnych efektów specjalnych oraz animacji. Proces kształcenia bazował będzie na praktycznym wykorzystaniu technologii oraz innowacyjnych metod dostępnych w CeTA. Kadry obu instytucji będą również współpracowały w obszarach artystycznych i badawczych.

Menu