Słuchacze ze Studium SKiBA realizowali etiudę w CeTA

CeTA odwiedzili dziś słuchacze Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu SKiBA. Uczniowie specjalizacji filmowej i teatralnej, odbywający praktyki, w ramach testów studia realizowali etiudę z wykorzystaniem sceny obrotowej oraz blue screen’a w Studiu Filmowym im. Wojciecha Jerzego Hasa.

Praktyki odbywają się dzięki porozumieniu o współpracy CeTA z Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu.

Menu
Skip to content