Współpraca CeTA z Politechniką Wrocławską

9 maja br. Centrum Technologii Audiowizualnych podpisało oficjalne porozumienie z Politechniką Wrocławską, zakładające jeszcze szerszą niż dotychczas współpracę partnerów. Instytucje planują prowadzenie działań edukacyjnych, obejmujących m.in. dodatkowe kształcenie studentów Politechniki w dziedzinach sztuk multimedialnych, związanych z tworzeniem i produkcją nowoczesnych form ruchomego obrazu, bazujących na praktycznym wykorzystaniu innowacyjnych technologii dostępnych w CeTA.

[cml_media_alt id='1749']Logo PWr[/cml_media_alt]

W ramach współpracy odbędą się ponadto staże i praktyki studenckie oraz realizowane będą projekty badawcze. Przewidziana jest również współpraca artystyczna i badawcza kadr.

Obecnie dopracowywany jest projekt zajęć w ramach Laboratorium Robotyki, skierowany do studentów Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na zajęciach praktycznych w siedzibie CeTA studenci będą mogli szczegółowo zapoznać się z konstrukcją i układem sterowania robota motion control, stanowiącego serce studia filmowego. Pierwsze laboratorium, które poprowadzą dr inż. Robert Muszyński z Katedry Cybernetyki i Robotyki PWr oraz Szymon Gospodarek, konstruktor-mechanik w CeTA,  odbędzie się jeszcze w tym roku akademickim.

Efektem współpracy z PWr będzie także przyłączenie CeTA do sieci WASK (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe), łączącej wrocławskie uczelnie oraz instytuty, co zapewni dostęp do infrastruktury światłowodowej.

Za koordynację współpracy odpowiadają: ze strony Politechniki Wrocławskiej – Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji dr inż. Jacek Oko, ze strony CeTA –  Dyrektor Techniczny Marek Dąbrowski.

Menu
Skip to content