CeTA podpisało porozumienie z Narodowym Forum Muzyki

Centrum Technologii Audiowizualnych podpisało porozumienie z wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Jego celem jest współpraca obu instytucji w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, badawczych i twórczych z obszaru muzyki, a także sztuk multimedialnych.

[cml_media_alt id='4787']NFM[/cml_media_alt]

Narodowe Forum Muzyki to wrocławska instytucja kultury, powstała w maju 2014 r. z połączenia Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu i Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Jest organizatorem wielu wydarzeń muzycznych m.in. festiwali Jazztopad, Musica Polonica Nova oraz Musica Electronica Nova.

Dzięki współpracy Centrum Technologii Audiowizualnych z Narodowym Forum Muzyki możliwa będzie realizacja wspólnych projektów edukacyjnych i twórczych z wielu obszarów kultury, szczególnie muzyki, a także z dziedziny sztuk multimedialnych, zwłaszcza wizualnych efektów specjalnych. Projekty będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dostępnych w Centrum Technologii Audiowizualnych oraz zasobów Narodowego Forum Muzyki. Planowana jest również współpraca artystyczna i badawcza obu instytucji.

Centrum Technologii Audiowizualnych współpracowało już z Narodowym Forum Muzyki w ramach tegorocznego festiwalu Musica Polonica Nova. W Studiu Filmowym im. Zbyszka Cybulskiego odbyły się trzy koncerty. Organizowano ponadto warsztaty dźwiękowe dla młodzieży. W studiu dźwiękowym CeTA nagrywane są również kołysanki, w ramach projektu „Pośpiewaj mi Mamo, pośpiewaj mi Tato”, realizowanego przez NFM.

Menu