Centrum Technologii Audiowizualnych przyłączone do szybkiej sieci WASK

CeTA zostało przyłączone do Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) – jednej z najnowocześniejszych sieci w Polsce i na świecie. Dzięki temu instytucja zyskała znacznie szybsze łącze internetowe, o przepustowości 100Mbps, z możliwością zwiększenia przepustowości do 10Gb/s. Podłączenie do WASK jest jednym z istotnych elementów współpracy CeTA z Politechniką Wrocławską.

[cml_media_alt id='5701']DSC_6636_mm[/cml_media_alt]

Operatorem WASK jest Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS), które zajmuje się eksploatacją i rozbudową sieci. WCSS powstało w 1995 r. jako jednostka Politechniki Wrocławskiej. Jest także jednym z pięciu akademickich centrów komputerów dużej mocy w Polsce.

Sieć WASK obejmuje wrocławskie uczelnie oraz instytuty i zapewnia im dostęp do krajowej sieci PIONIER oraz europejskiej GÉANT2. Jej infrastrukturę stanowią 23 węzły, znajdujące się głównie w budynkach uczelni, a także ponad 120 km tras światłowodowych. Teraz, z korzyści, jakie daje dostęp do sieci WASK, korzysta również Centrum Technologii Audiowizualnych, sukcesor Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Szybsze łącze internetowe, a tym samym możliwość szybszego przesyłania danych ma duży wpływ na działanie instytucji i znacznie usprawnia realizowanie bieżących projektów, a także współpracę z partnerami. Dzięki dostępowi do sieci WASK, CeTA pozyskała również pulę adresów IP i na tej adresacji możliwe jest uruchamianie kolejnych usług dostępnych dla partnerów. W planach jest także uruchomienie nowego serwera ftp do wymiany plików danych z instytucjami, z którymi współpracuje CeTA.

– Dzięki podłączeniu do sieci WASK będziemy mogli pracować nad nowymi projektami, które wymagają przesyłania większej ilości materiałów przez Internet. Dotyczy to zwłaszcza produkcji filmowych czy projektów edukacyjnych, realizowanych wspólnie z partnerami w kraju i na świecie. To dla nas ważny krok w rozwoju, zapewniający nam nowe, unikatowe możliwości – mówi dr Robert Banasiak, dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych.

– Liczymy, że na nasz jubileusz, nasz Superkomputer (klaster obliczeniowy) pozwoli nam powrócić na listę TOP 500 największych superkomputerów na świecie. Włączając do WASK Centrum Technologii Audiowizualnych liczymy na szeroką współpracę w dziedzinie udostępniania i rozwoju usług multimedialnych – dodaje dr inż. Jacek Oko, zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej.

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe świadczy, na rzecz użytkowników i abonentów, różnorodne usługi, zaczynając od tych najprostszych, jak poczta elektroniczna i strony WWW, po te najbardziej zaawansowane, jakimi są usługi multimedialne (np. systemy wideokonferencyjne i telewizja wysokiej rozdzielczości). W zakresie udostępniania usług multimedialnych WCSS współpracuje z wieloma podmiotami, w tym z Telewizją Politechniki Wrocławskiej STYK, gdzie powstają także multimedialne materiały dydaktyczne. WCSS, wykorzystując własną infrastrukturę informatyczną oraz  Konsorcjum PIONIER, udostępnia materiały zainteresowanym użytkownikom. Istniejąca w WCSS infrastruktura informatyczna, pozwalająca przesyłać, udostępniać i składować treści multimedialne, powstała w ramach projektu PLATON, który realizowało konsorcjum składające się z 22 podmiotów akademickich w kraju.

Menu