CeTA podpisało porozumienie z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja”

Centrum Technologii Audiowizualnych rozpoczęło współpracę z wrocławską Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja”. Obejmie ona m.in. organizację staży oraz praktyk dla studentów Uczelni i umożliwi im korzystanie z nowoczesnej infrastruktury oraz technologii dostępnych w CeTA.

[cml_media_alt id='6674']DSC_6978_m[/cml_media_alt]

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” powstała w 1997 r. Od kilkunastu lat kształci studentów m.in. w takich dziedzinach jak filologia, dziennikarstwo, informatyka, pedagogika i zarządzanie. Współpraca Uczelni z Centrum Technologii Audiowizualnych pozwoli organizować staże i praktyki studenckie, a także realizować wspólne projekty badawcze. Przewidziana jest ponadto współpraca kadr obu instytucji, która pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń.

– Podpisane porozumienie umożliwi studentom naszej Uczelni udział w stażach, praktykach i warsztatach, w czasie których w studiu filmowym CeTA będą mogli uczestniczyć w tworzeniu interaktywnych form wizualnych wykorzystywanych m.in. podczas koncertów, czy widowisk multimedialnych oraz zapoznać się z technikami i metodami tworzenia filmowych efektów specjalnych, obróbką zdjęć, czy też montażem filmu. Tego rodzaju doświadczenia praktyczne będą szczególnie ważne dla studiujących na kierunku Informatyka na specjalności Grafika komputerowa. – mówi dr Marek Lewandowski, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”.

– Chcemy umożliwić jak najszerszemu gronu studentów wykorzystanie technologii, którymi dysponuje nasza instytucja. Pozwoli to wzbogacić proces ich kształcenia, a głównie jego praktyczne aspekty, związane przede wszystkim z multimediami i produkcją nowoczesnych form ruchomego obrazu, takich jak wizualne efekty specjalne – mówi dr Robert Banasiak, Dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych.

W ramach współpracy, staże w CeTA rozpoczęła już dwójka studentów grafiki komputerowej, którzy wspierają bieżące projekty realizowane w instytucji.

Menu