CeTA współpracuje ze Stowarzyszeniem Dolnośląski Instytut Doradczy

CeTA podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem Dolnośląski Instytut Doradczy – organizacją pozarządową, która aktywnie działa na rzecz lokalnych społeczności. Celem współpracy jest m.in. realizacja projektów edukacyjnych i twórczych oraz prowadzenie działań promujących udział osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży w wydarzeniach kulturalnych.

[cml_media_alt id='6160']DiD_Logo-01_m[/cml_media_alt]

Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Doradczy DID, które powstało w maju 2008 r., zajmuje się m.in. organizacją szkoleń, spotkań, prelekcji i wystaw o charakterze integracyjnym. Prowadzi również kampanie informacyjne, a także zapewnia pomoc społeczną oraz opiekę zdrowotną osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie wydało dotychczas dwie książki poruszające tematykę niepełnosprawności, w tym bajkę adresowaną do dzieci w wieku przedszkolnym.

Współpraca Stowarzyszenia DID z Centrum Technologii Audiowizualnych umożliwi realizację wspólnych projektów m.in. edukacyjnych i twórczych, z obszaru filmu, sztuk multimedialnych i technologii informatycznych.

– Poprzez udostępnienie infrastruktury i nowoczesnego sprzętu, którym dysponuje nasza instytucja, chcemy wesprzeć działania prowadzone przez Stowarzyszenie m.in. te mające na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży w wydarzeniach kulturalnych. Planujemy już projekt promujący dorobek polskiej kinematografii, co doskonale nawiązuje do bogatej historii CeTA, jako spadkobiercy Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu – mówi dr Robert Banasiak, dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych.

– Współpraca z Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu jest dla nas dużą szansą na zdywersyfikowanie prowadzonej przez nas działalności edukacyjnej, a tym samym dostarczanie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań naszym odbiorcom. Dzięki rozwiązaniom technologicznym, którymi dysponuje CeTA, możemy łączyć kinematografię z teatrologią, przenosić dzieci i młodzież w inne epoki, wręcz podróżować w czasie. Obecnie realizowany projekt w Centrum Technologii Audiowizualnych, w kooperacji z Fundacją Katarynka pt. Nowy „Popiół i diament” jest doskonałym tego przykładem  – mówi dr inż. Aleksandra Sus, prezes Stowarzyszenia DID.

Centrum Technologii Audiowizualnych wspierało już Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Doradczy DID przy organizacji dwóch projektów, a mianowicie pokazów mody „It’s my time” vol. 1 i 2, z udziałem niepełnosprawnych i pełnosprawnych modelek.

Menu