CeTA będzie współpracować z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Centrum Technologii Audiowizualnych rozszerzyło współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim. Wśród partnerów CeTA jest już Wydział Filologiczny, teraz do tego grona dołączył także Instytut Kulturoznawstwa. Nawiązana współpraca umożliwi kolejnym grupom studentów korzystanie z technologii dostępnych w CeTA m.in. na potrzeby praktyk i staży oraz realizacji różnorodnych projektów badawczych i edukacyjnych.

[cml_media_alt id='2947']Logo_UWr_pasek_www[/cml_media_alt]

Instytut Kulturoznawstwa działa w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i kształci studentów w ramach prowadzonego kierunku Kulturoznawstwo. Prace badawcze Instytutu obejmują m.in. teoretyczne problemy kultury i cywilizacji oraz wybrane zagadnienia kultury współczesnej i jej wyspecjalizowanych dziedzin, w tym komunikacji, sztuki, religii czy obyczaju. Rozpoczęta właśnie współpraca Instytutu z CeTA to możliwość dodatkowego kształcenia studentów uczelni.

– Przygotowujemy się do przeprowadzenia w CeTA nowatorskich zajęć z teorii performansu i filmu, a także do zorganizowania serii interdyscyplinarnych konferencji naukowych. Najbliższa, już jesienią, poświęcona będzie kulturze dronów – mówi prof. dr hab. Mirosław Kocur, Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

– W naszej instytucji swoje pomysły realizują już m.in. młodzi filmowcy, aktorzy i graficy. Teraz chcielibyśmy udostępnić nowoczesną infrastrukturę CeTA także przyszłym kulturoznawcom, by przy jej zastosowaniu mogli wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu różnych dziedzin i zagadnień współczesnej kultury do projektów edukacyjnych i badawczych – mówi dr Robert Banasiak, Dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych.

Z oferty staży i praktyk w CeTA skorzystało już wiele osób, które ukończyły uczelnię lub jeszcze studiują na Uniwersytecie.

Menu
Skip to content