Projekt edukacyjny „Malowanie dźwięku” – „Tablica”

Centrum Technologii Audiowizualnych opracowało instalację, która umożliwia namalowanie, w prosty sposób, utworu muzycznego. Projekt wzbudza duże zainteresowanie, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, zwiedzających instytucję. W tym roku instalacja będzie rozwijana i rozbudowywana.

 

Celem projektu „Malowanie dźwięku” jest edukacja artystyczna dzieci i dorosłych, przy pomocy instalacji, która w rozmaity sposób eksploruje zależności między obrazem a dźwiękiem. Poprzez zobrazowanie zjawiska synestezji, program działa stymulująco zarówno na wyobraźnie muzyczną, jak i wizualną odbiorcy. W pierwszej, zrealizowanej do tej pory, odsłonie projektu o nazwie „Tablica”, użytkownik może „malować dźwięk” przy użyciu pędzla na dużym ekranie dotykowym. Dodatkowo, dzięki wirtualnej palecie dostępnej na tablecie możliwe jest mieszanie barw, co powiązane jest z odpowiednimi zmianami tembru dźwięku. Poza samym malowaniem, użytkownik ma wpływ na ostateczny efekt poprzez wybór jednego z trzech typów barwy dźwięku, pięciu skal muzycznych, tempa i pięciu trybów odgrywania. Aplikacja pozwala również na wyborów całej serii gotowych obrazów, a następnie wysłuchanie stworzonego dzięki nim dźwięku.

Za projekt odpowiedzialni są dr Francisco Melendez Blas – inżynier ds. Badań i Rozwoju w CeTA oraz Dariusz Jackowski – Sound and Music Computing Researcher w CeTA.

Menu
Skip to content