Spotkanie z Dyrektorem CeTA na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Zapraszamy 12 kwietnia (wtorek) o godz. 12.00 na spotkanie z dr Robertem Banasiakiem, Dyrektorem Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, podczas którego zaprezentowane zostaną przestrzeń i technologie dostępne w instytucji, a także oferowane przez nie możliwości.

[cml_media_alt id='9596']Nowoczesne technologie_m[/cml_media_alt]Centrum Technologii Audiowizualnych jest państwową instytucją kultury i sukcesorem Wytwórni Filmów Fabularnych. Prowadzi działalność o bardzo szerokim zakresie, która obejmuje edukację, tworzenie i promowanie nowoczesnych technologii audiowizualnych, a także produkcję i koprodukcję filmową. Instytucja dysponuje nowoczesną przestrzenią z kompleksową infrastrukturą, która stwarza ogromne możliwości realizacji różnorodnych projektów.

– Chciałbym zapoznać młodych artystów i twórców, studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, z bogatą ofertą, zarówno edukacyjną, jak i kulturalną, technologiczną czy multimedialną, jaką proponuje Centrum Technologii Audiowizualnych. Nasza instytucja już jest miejscem realizacji studenckich inicjatyw m.in. etiud i prac dyplomowych oraz projektów audiowizualnych. Jesteśmy wciąż otwarci na kolejne ciekawe i nowatorskie pomysły – mówi dr Robert Banasiak, Dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych.

Oprócz prezentacji przestrzeni oraz technologii i narzędzi dostępnych w CeTA, przedstawione zostaną także programy wsparcia – CeTA Media Studio i CeTA Film Studio, z których mogą skorzystać również studenci.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia o godz. 12.00, w studiu 202 w Katedrze Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych, przy Placu Polskim 3/4 we Wrocławiu.

Menu