CeTA rozpoczyna współpracę z Politechniką Lubelską

Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu podpisało porozumienie z Politechniką Lubelską. Instytucje łączą siły, by jeszcze lepiej, efektywniej i w coraz bardziej innowacyjnej formie edukować studentów.

[cml_media_alt id='9857']polib_lub[/cml_media_alt]

Politechnika Lubelska już od ponad 60 lat kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe. Obecnie w strukturze uczelni funkcjonuje sześć wydziałów. Zainicjowana spotkaniem i podpisanym porozumieniem współpraca Politechniki Lubelskiej z Centrum Technologii Audiowizualnych, które dysponuje nowoczesnymi przestrzeniami (m.in. studiami filmowymi, pracowniami komputerowymi) i tworzy oraz promuje zaawansowane technologie multimedialne, będzie okazją do dodatkowego kształcenia studentów uczelni i zdobywania przez nich doświadczenia.

– Zapowiada się interesująca i owocna współpraca, dzięki której nasi studenci będą mieli okazję zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie nowych mediów pod kierunkiem wybitnych twórców audiowizualnych. Dostęp do nowoczesnej przestrzeni, zaawansowanego wyposażenia i nowatorskich technologii CeTA to również szansa na realizację innowacyjnych projektów – zapowiada prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor Politechniki Lubelskiej.

– Kształcą się u nas już studenci Politechniki Wrocławskiej, teraz zapewnimy taką możliwość również przyszłym automatykom, robotykom czy programistom z Politechniki Lubelskiej. W CeTA młodzi inżynierowie mogą analizować i rozwijać m.in. system Motion Control, konstruować własne urządzenia oraz kreować nowe rozwiązania i technologie, które będą wspierać przemysł audiowizualny, zwłaszcza filmowy – mówi dr Robert Banasiak, Dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych.

W ramach współpracy planowane są m.in. staże i praktyki studenckie oraz realizacja projektów badawczych i edukacyjnych.

Menu
Skip to content