Bezpłatny Internet w okolicach Centrum Technologii Audiowizualnych

Spacerując w okolicach Centrum Technologii Audiowizualnych można korzystać z bezpłatnego dostępu do sieci Wi-Fi CeTA. Wystarczy połączyć się z „CeTA Free Internet” i zaakceptować regulamin.

Jak korzystać z darmowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA?

 1. Należy uruchomić aplikację zarządzającą połączeniami z sieciami bezprzewodowymi i przeprowadzić wykrywanie sieci.
 2. Wśród dostępnych sieci bezprzewodowych wybrać i połączyć się z siecią „CeTA Free Internet” (sieć nie wymaga wpisywania żadnych haseł).
 3. Kolejnym krokiem jest akceptacja regulaminu sieci bezprzewodowej.
 4. Po upływie 2 godzin stracimy połączenie z siecią, a przeglądarka zostanie przekierowana na stronę logowania. Aby skorzystać z darmowego Internetu należy ponownie zaakceptować regulamin korzystania.

Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) na terenie CeTA (oraz w najbliższym sąsiedztwie instytucji)

 1. Usługa dostarczana jest bezpłatnie przez Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1, w technologii Wi-Fi (802.11g) w wyznaczonych miejscach pod nazwą „CeTA Free Internet”.
 2. Usługa udostępniana jest dla wygody osób odwiedzających CeTA i zwiedzających najbliższe otoczenie instytucji przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.
 3. Warunkiem dostępu do usługi jest przestrzeganie wszystkich zasad i warunków użytkowania sieci zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. WLAN jest dostarczany „tak jak jest” i „tam, gdzie jest” bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w sieci „CeTA Free Internet” bezprzewodowy dostęp do Internetu jest nieszyfrowany.
 6. Użytkownik rozumie ryzyko nieszyfrowanego dostępu do Internetu i podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności, włącznie z szyfrowaniem transmisji poufnych, tworzenia kopii zapasowych danych i ochrony swojego komputera dzięki zastosowaniu zapory oraz solidnego uwierzytelnienia.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu i wszystkich przekazów.
 8. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie użytkowania sieci „CeTA Free Internet” do:
 • niewprowadzania żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasu, cancelbots i innych procedur programowych, które mogą uszkodzić, niszczyć, zakłócać, ukradkiem przechwytywać lub wywłaszczać jakiekolwiek systemy, dane lub informacje osobowe
 • niełamania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych ani zapisów regulaminu, a w szczególności:
 1. a) niegłoszenia oszczerstw, zniesławiania lub nękania
 2. b) nierozpowszechniania treści obscenicznych lub zawierających pornografię dziecięcą
 3. c) nienaruszania praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności
 4. d) niepodejmowania prób dostępu do danych i systemów, do których nie jest uprawniony.
 5. Użytkownik zgadza się, że CeTA może uzyskiwać dostęp, monitować, kontrolować, przechwytywać i ujawniać komunikaty, dane lub informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i innych celów.
 6. Użytkownik wyraża zgodę, że CeTA może dokonać pewnych ograniczeń usług dostępnych przez Internet i może cofnąć dostęp do sieci „CeTA Free Internet” w dowolnym czasie.
Menu
Skip to content