Projekt „Krajobraz miasta” czyli obiekt audiowizualny trwający w czasie

„Krajobraz miasta” to interdyscyplinarny projekt, składający się z otwartych warsztatów, rezydencji artystycznej i finalnej instalacji audiowizualnej. Realizację projektu rozpoczyna przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów dla Wrocławian. Jego uczestnicy zostaną poddani serii ćwiczeń, które mają uwrażliwić i poszerzyć percepcję na otaczające ich bodźce dźwiękowe. Głównym zadaniem warsztatów jest stworzenie obiektu dźwiękowego – odzwierciedlającego spotkanie z miejskim krajobrazem Wrocławia. W trakcie ćwiczeń powstanie przestrzenny utwór dźwiękowy, będący kolektywnym doświadczaniem przestrzeni miejskiej. Centrum Technologii Audiowizualnych jest partnerem przedsięwzięcia.

[cml_media_alt id='10153']Krajobraz Miasta-Grafika_1[/cml_media_alt]

Teraz zaproszeni do projektu artyści, będą doświadczać owego utworu w kompletnej ciemności, tak długo, aż stworzą wspólną wizję video-instalacji przestrzennej. Materiałem dla twórczej inspiracji nie jest samo miasto, lecz jego obraz dźwiękowy przepuszczony przez filtr wewnętrznego odbioru uczestników warsztatów. Podczas 2-tygodniowej rezydencji we Wrocławiu artyści podejmą próbę przetłumaczenia go na czysto wizualną formę w postaci instalacji przestrzennej.

Efektem końcowym będzie spektakl przedstawiony w dwóch aktach: 1. Krajobraz Dźwiękowy – doświadczany w kompletnej ciemności, 2. Krajobraz Wizualny doświadczany w zupełnej ciszy.

REZYDENCJA ARTYSTYCZNA (Katarzyna Borys, Joanna Ogrodnik, Anna Pabiś, Anna Uścińska de Rojas):
25.07 – 7.08 Wrocław

POKAZY:
premiera 5.08, godz. 18.00
pokazy: 6.08, godz.17.00 i 18.30 oraz 7.08, godz. 12.00 i 13.30

w Centrum Technologii Audiowizualnych (główna instalacja) ul. Wystawowa 1
oraz
Bar Barbara (instalacja towarzysząca) ul. Świdnicka 8c

ORGANIZATORZY WYDARZENIA:

mgr sztuki Katarzyna Borys – koordynatorka i pomysłodawczyni
Laboratorium Zdarzeń Artystycznych

PARTNERZY:

Centrum Technologii Audiowizualnych
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Bar Barbara

Menu
Skip to content