CeTA członkiem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych!

Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA zostało przyjęte w poczet członków Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA). To jedyna izba gospodarcza rynku audiowizualnego w Polsce i jedna z największych niezależnych organizacji biznesu, zrzeszająca już ponad 150 podmiotów.

Ceta Czlonkiem Kipa3

Od momentu powstania w 2000 r., Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, której członkami są m.in. firmy producenckie specjalizujące się w produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej, a także szkoły filmowe i regionalne fundusze filmowe (RFF), aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego. Podstawowym zadaniem KIPA jest reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków, w szczególności wobec administracji rządowej i kluczowych graczy rynku audiowizualnego. KIPA działa na rzecz integracji środowiska producentów, jest platformą wymiany doświadczeń i współpracy, dostarcza informacji o bieżących zmianach legislacyjnych oraz o najważniejszych wydarzeniach branżowych. Zapewnia również dostęp do usług prawnych z najlepszymi ekspertami specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z sektorem audiowizualnym, a także kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej w działalności reprezentantów tego rynku. Dodatkowo KIPA organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów oraz promuje działalność swoich członków. Ponadto prowadzi Rejestr Utworów Audiowizualnych oraz powołała Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA), który jest jedyną instytucją o charakterze polubownym działającą w obszarze sektora audiowizualnego.

– Członkostwo w KIPA to okazja dla Centrum Technologii Audiowizualnych m.in. do nawiązania relacji z kolejnymi producentami i instytucjami branżowymi, a także możliwość rozpoczęcia szerszej współpracy w zakresie warsztatów i kursów służących profesjonalizacji zawodowej, które CeTA od kilku lat organizuje – mówi Robert Banasiak, dyrektor CeTA.

Więcej o KIPA i jej działalności na stronie: www.kipa.pl

Menu
Skip to content