CeTA i panGenerator na festiwalu Ars Electronica!

W dniach 6-10 września 2023 r. w austriackim Linz odbędzie się kolejna edycja festiwalu sztuki i technologii Ars Electronica. W ramach tegorocznej odsłony wydarzenia zaprezentujemy międzynarodowej publiczności prace polskiego kolektywu panGenerator.

Ars Electronica to jeden z najważniejszych festiwali sztuki elektronicznej i technologii na świecie i tym samym idealne miejsce do przedstawienia również rodzimych twórców i promocji polskiej sztuki audiowizualnej. Dzięki dofinansowaniu z programu „Kultura inspirująca” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, już podczas edycji festiwalu realizowanej w 2021 r. prezentowaliśmy, wspólnie z kolektywem artystycznym IP Group, projekt „Lumen”, inspirowany „Solaris” Stanisława Lema. Pozyskane również na ten rok środki z programu, pozwolą tym razem przybliżyć uczestnikom wydarzenia twórczość kolektywu panGenerator. Wykorzystuje ona najnowsze rozwiązania technologiczne, stanowi nowe formy ekspresji w sztukach audiowizualnych i przyczynia się do unaocznienia niebezpieczeństw wynikających z nieświadomego odruchowego wykorzystywania technologii, zwłaszcza w kontekście mediów społecznościowych i platform sieciowych.

Na tegorocznej edycji festiwalu Ars Electronica, w ramach wystawy „digital rites” zaprezentowane zostaną dwie prace kolektywu panGenerator: Infinity oraz hash2ash. W instalacji Infinity twórcy zwracają uwagę na mechanizm nieskończonego scrollowania i jego skutki psychologiczne – wprowadzenie naszego umysłu w stan ciągłego niedosytu, kusząc nieskończonym strumieniem nowych informacji, których nie jesteśmy w stanie realnie przetworzyć. Z kolei w pracy hash2ash artyści poruszają temat trwałości obrazu cyfrowego czy raczej iluzoryczną trwałość cyfrowego zapisu. Chmura (ang. cloud) to nic innego jak miliony fizycznych dysków twardych gromadzonych w centrach obliczeniowych – będących własnością konkretnych korporacji, udostępniając swoje wrażliwe dane. Artyści poprzez transformację cyfrowej reprezentacji oblicza (wyświetlanej za pomocą projekcji) w prawdziwy żwir wysypujący się zza ekranu, postanowili dobitnie uzmysłowić odbiorcom, że efemeryczna chmura może zawsze, całkiem fizycznie się rozsypać. Instalacja hash2ash została zaprojektowana na zamówienie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie w ramach projektu „TEENS LOVE DESIGN 2017_Młodzieżowy sektor kreatywny” przez grupę artystyczną Pan Generator”.

Artyści tak opisują ideę wystawy: „Witamy w nowym mrocznym wieku – w którym nasze niezrozumienie rzeczywistości nie wynika z braku danych, lecz wręcz przeciwnie z ich przytłaczającej obfitości. Mamy tendencję do myślenia o sobie jako bardziej oświeconych niż nasi poprzednicy sprzed wieków, ale w rzeczywistości sfera irracjonalna, plemienna i rytualna wydaje się kwitnąć w erze big data. Wydaje się, że jesteśmy coraz bardziej zależni od cyfrowych duchów wewnątrz maszyny, kierowanych przez wyrocznie zamknięte w czarnych skrzynkach i rzucające zaklęcia wyrażone w kodzie binarnym. Nasze instalacje są ucieleśnieniem tych efemerycznych cyfrowych rytuałów, pozwalając widzom skonfrontować się z nimi w namacalny sposób.”

Partnerem strategicznym projektu jest Ars Electronica Linz GmbH & Co KG, organizator festiwalu. Inicjatywa realizowana jest przy wsparciu promocyjnym i organizacyjnym Instytutu Polskiego w Wiedniu. Partnerem projektu, w zakresie prac programowych dot. wystawy oraz udostępnienia pracy hash2ash, jest Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura inspirująca”.

panGenerator to kolektyw artystyczny tworzący w obszarze sztuki nowych mediów, założony przez Piotra Barszczewskiego, Krzysztofa Cybulskiego, Krzysztofa Golińskiego i Jakuba Koźniewskiego w 2010 roku. Na przestrzeni lat grupa stworzyła szereg unikalnych projektów eksplorujących nowe technologie jako tworzywo do kreowania nowych sposobów ekspresji i komunikacji z publicznością. Prace kolektywu charakteryzują się łączeniem świata bitów ze światem atomów – tego co fizyczne i namacalne, z tym co efemeryczne i cyfrowe. Grupa działa na styku sztuki, designu i inżynierii, tworząc zarówno duże instalacje interaktywne dla instytucji kultury i festiwali, jak również eksperymentalne interfejsy muzyczne oraz czysto spekulatywne i krytyczne obiekty artystyczne. PanGenerator prezentował swoje prace w wielu galeriach, na festiwalach i wystawach na całym świecie.

 

Skip to content