Dofinansowanie z MKiDN na nowy sprzęt filmowy

4 sierpnia 2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania „Zakup sprzętu przeznaczonego do produkcji filmowej i telewizyjnej” w ramach programu „Infrastruktura kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowity koszt zadania wyniesie 153 662,60 zł, z czego 120 000,00 zł to dotacja MKiDN.

W ramach inwestycji zakupiony zostanie sprzęt przeznaczony do produkcji filmowej i telewizyjnej, w celu promocji kultury audiowizualnej oraz nowatorskich technik multimedialnych.  Zakup sprzętu jest konieczny do realizacji zadań statutowych instytucji, związanych z tworzeniem warunków do możliwie szerokiego dostępu do nowych technologii elektronicznych. Urządzenia te są niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usług produkcyjnych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych prowadzących działalność w zakresie produkcji utworów audiowizualnych. Są również wymogiem do prowadzenia działań edukacyjnych w kierunku profesjonalizacji zawodowej w dziedzinie sztuk wizualnych, efektów specjalnych, postprodukcji elektronicznej oraz nowoczesnych technologii multimedialnych, w których specjalizuje się Centrum Technologii Audiowizualnych jako państwowa instytucja kultury.

Skip to content