bip_logo_pomn1_grad

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

 

Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) jest państwową instytucją kultury, działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2012 r., 406,
  • Zarządzenia nr 55 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Centrum Technologii Audiowizualnych przez przekształcenie państwowej Instytucji Filmowej Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17.11.2011 r.,2011.8.74,
  • Zarządzenia nr 56 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Technologii Audiowizualnych, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17.11.2011 r., 2011.8.75.
Statut CeTA 2013
Menu
Skip to content