Wrocław, dnia 08.02.2017 r.

Zgodnie z  ZARZĄDZENIEM Nr 2 Dyrektora Centrum Technologii Audiowizualnych we WROCŁAWIU z dnia 06.02.2017 w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Centrum Technologii Audiowizualnych interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w siedzibie CeTA przy ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu:

  • Kinga Góral – Specjalista ds. administracyjno-biurowych w środy w godz. od 10:00 do 14:00
  • Dyrektor CeTA w czwartki w godz. od 11:00 do 13:00.
Menu