Działania w Centrum Technologii Audiowizualnych inicjowane są przez zgrane grono specjalistów pracujących w obszarze nowoczesnych technologii audiowizualnych, produkcji filmowej, animacji i tworzenia efektów specjalnych. Każdy z nas jest indywidualnością, jednak wspólna praca umożliwiła wypracowanie wspólnego języka. Skupiamy się na propagowaniu i rozwijaniu wszelkich technik multimedialnych, aby otwierać nowe możliwości przed twórcami działającymi na styku technologii i sztuki. Tworzymy kreatywne otoczenie, umożliwiające realizację nawet najśmielszych pomysłów, dlatego jesteśmy otwarci na każdy punkt widzenia prezentujący niekonwencjonalne podejście. Kierunek rozwoju zespołu CeTA wyznacza wykształcona i doświadczona kadra zarządzająca.

Na podstawie §9 ust. 1 statutu Centrum Technologii Audiowizualnych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Radę Programową Centrum Technologii Audiowizualnych, czyli organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora CeTA. Jej zadaniem jest opiniowanie strategii i programów działania instytucji oraz ocena ich realizacji. Rada wspiera ponadto Dyrektora w poszukiwaniu kolejnych form wsparcia działalności CeTA, zarówno w kwestiach organizacyjnych, koncepcyjnych jak i finansowych.

Rada programowa CeTA

Przewodniczący Rady Programowej:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej
Wiceprzewodniczący Rady Programowej:
Andrzej Rafał Waltenberger – scenograf

Prof. Piotr Kielan – Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Dr hab. Leszek Kwieciński – Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Wiesław Saniewski – reżyser, scenarzysta
Marcin Bradke – dokumentalista, dziennikarz TVP3 Wrocław
Paweł Marchewka – założyciel i Prezes Zarządu firmy Techland

[cml_media_alt id='8588']_MG_4983 kopia[/cml_media_alt]
dr Robert Banasiak – Dyrektor

Zespół studia filmowego CeTA

Jan Szkandera – CG Generalist/Compositing Artist
Anita Hasiuk – CG Generalist/Modeler & Shading Artist
Dominika Zielińska – CG Generalist/Environment Artist
Artur Żarejko – CG Generalist/FX Artist, VR
Michał Iwaszko – CG Generalist/Compositing Artist
Lech Gruszewski – Compositing Artist

Daniel Kusak – Realizator video i oświetlenia
Szymon Straburzyński – Specjalista ds. udźwiękowienia
Tomasz Rudzki – Specjalista ds. udźwiękowienia
Jacek Spychalski – Specjalista ds. scenografii i animacji poklatkowej
Nikodem Szlęzak – Camera supervisor/Administrator sprzętu zdjęciowego

Marek Pyzio – Zespół techniczny
Arkadiusz Wesoły – Zespół techniczny
Krzysztof Wojnar – Zespół techniczny
Andrzej Maszkowski – Zespół techniczny
Stefan Sak – Zespół techniczny

Dział Projektów Edukacyjnych

Agnieszka Szarmach – Koordynator projektów edukacyjnych
Monika Łuszpak-Skiba – Koordynator projektów edukacyjnych

Dział Inwestycji i Remontów

Rafał Marciniak – Główny specjalista ds. inwestycji i zakupów
Magda Szefer – Specjalista ds. inwestycji

Samodzielne stanowiska

Agnieszka Załęska – Specjalista ds. kadr i płac
Agnieszka Nowak – Specjalista ds. kadrowo-finansowych
Agata Kurcz – Specjalista ds. kadr
Kinga Góral – Specjalista ds. administracyjno-biurowych
Sławomir Grochowski – Gospodarka lokalami biurowymi i magazynowymi
Maria Duffek – Bartoszewska – Kostiumograf
Anna Szadkowska – Kierownik produkcji
Agnieszka Niewadził – Koordynator produkcji
Alicja Musialska – Koordynator projektów artystycznych
Arleta Staszak – Specjalista ds. PR i marketingu
Agata Miller-Kuriata  – Grafik komputerowy
Joanna Gajos – Specjalista ds. BHP i PPOŻ

Menu