Od początku naszej działalności, rozpoczętej w 2011 r., przeprowadziliśmy szereg inwestycji. Ich celem była modernizacja poszczególnych pomieszczeń w budynkach Centrum Technologii Audiowizualnych, na potrzeby prowadzenia działalności statutowej, z zakresu rozwoju i promowania nowoczesnych technologii multimedialnych, produkcji i koprodukcji filmowej, a także edukacji i upowszechniania kultury.

Dotychczas przebudowana została m.in. Hala B, która obecnie nosi nazwę Studia filmowego im. Wojciecha Jerzego Hasa. Przestrzeń przystosowana jest do realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych oraz nowoczesnych projektów multimedialnych. Przygotowano także niezbędne zaplecze techniczne studia. Prace modernizacyjne wykonane zostały również w Hali A, funkcjonującej obecnie jako Studio filmowe im. Zbyszka Cybulskiego. Objęły one renowację podłogi i remont widowni. Aktualnie jest to miejsce przeznaczone m.in. do realizacji zdjęć, organizacji wydarzeń kulturalnych i biznesowych.

Ponadto wyremontowana została elewacja budynku A, uszkodzonego w czasie powodzi w 1997 r. W wyniku przeprowadzonych prac obiekt zyskał nową estetykę i spełnia obowiązujące przepisy oraz standardy. Przeprowadziliśmy także inwestycje przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, znacząco zmodernizowaliśmy infrastrukturę teleinformatyczną i rozbudowaliśmy ją o nowe elementy – render farmę, sieć informatyczną i pracownie komputerowe.


Inwestycje finansowane są ze środków:

[cml_media_alt id='1720']Logo MKiDN_pl[/cml_media_alt] 

[cml_media_alt id='1722']Logo PISF_pl_białe tło[/cml_media_alt]

[cml_media_alt id='1448']RPO listwa[/cml_media_alt]

Menu