[cml_media_alt id='1720']Logo MKiDN_pl[/cml_media_alt]Płatne ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową z dnia 14.02.2018 nr 23/DF – V/KZ/2018

Wszystkie budynki CeTA zlokalizowane są na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po przeprowadzonych remontach Hali Stulecia wraz z Pergolą, Pawilonu Czterech Kopuł i siedziby Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych IASE, budynki CeTA to jedyne zachowane elementy przedwojennych Terenów Wystawowych, które wymagają pilnych prac budowlanych, w tym przede wszystkim wymiany elewacji i okien. Budynki CeTA stoją przy głównym trakcie pieszym od strony centrum miasta w kierunku Pergoli i Hali Stulecia, a dzięki modernizacji elewacji będą tworzyły reprezentacyjną całość razem z wyremontowanymi już budynkami. Stan istniejący budynków B (budynek wpisany na listę zabytków) i C, to stara odrapana elewacja, z licznymi zaciekami, pęknięciami i dużymi ubytkami w warstwie tynkarskiej, brak właściwej izolacji cieplnej, a jest to frontowa elewacja, główne wejście do CeTA. Remont elewacji budynku B i C to inwestycja, która dotychczas nie była realizowana z braku wystarczających środków finansowych. Część z naszych obiektów, które były systematycznie zalewane z powodu nieszczelnego pokrycia dachowego, pozbawiona jest zupełnie elewacji, która została odparzona. Dzięki zakończonej w 2011 roku inwestycji remontu dachu, ten proces udało się zatrzymać, ale pozostałości skutków poprzednich nieszczelności pokryć dachowych (zwłaszcza stropodachów drewnianych) są w całej CeTA nadal widoczne. Budynki B i C CeTA zostały postawione w czasach zupełnie innej technologii budowlanej (okres 1938 – 1940 oraz 1957), dlatego są zupełnie pozbawione właściwej termoizolacji tynków zewnętrznych oraz stropów wewnętrznych, co w bardzo znacznym stopniu wpływa na olbrzymie koszty utrzymania infrastruktury budowlanej CeTA, zwłaszcza w sezonie wiosennym i jesienno-zimowym. Warto podkreślić, że w 2013 roku CeTA zrealizowała projekt komplementarny z planowanym obecnie do realizacji przedsięwzięciem, tj. projekt pn. „Remont i termomodernizacja elewacji budynku A CeTA” ze środków MKiDN (budynek A nie jest wpisany na listę zabytków). Zatem obecnie planowane prace to konieczne inwestycje, które pozwolą zakończyć roboty budowlane z wymianą elewacji całego kompleksu CeTA.

Zły stan techniczny budynku, który ucierpiał również w powodzi w 1997 roku, brak remontów od czasu powstania (za wyjątkiem wymiany dachu w 2011 r.), uniemożliwia jego prawidłowe użytkowanie, jednocześnie generując olbrzymie koszty związane z eksploatacją istniejącej infrastruktury (ogrzewanie, energia).

Nadrzędnym celem prowadzonych prac jest zatem przystosowanie obiektu do obecnie istniejących przepisów oraz poprawienie walorów estetycznych tego zabytkowego obiektu. Natychmiastowym efektem modernizacji elewacji będzie np. zmniejszenie kosztów zużytej energii oraz ogrzewania, co również bezpośrednio przyczyni się do dostosowania obiektów CeTA do standardów i wymagań m.in. w zakresie ochrony środowiska.

Stan przed modernizacją:

Etap I: prace rozbiórkowe

Etap II: termomodernizacja ścian wraz z wymianą stolarki okiennej

Zakończenie prac

Menu