[cml_media_alt id='1720']Logo MKiDN_pl[/cml_media_alt]Projekt: „Stworzenie nowoczesnej bazy technologicznej i multimedialnej”

Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Program „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet „Infrastruktura kultury” zgodnie z umową z dnia 15.05.2014 r. nr 07760/14/FPK/DEK

Celem ogólnym projektu jest modernizacja i rozwój infrastruktury technologiczno-multimedialnej Centrum Technologii Audiowizualnych. Zadanie stanowi odpowiedź na potrzeby CeTA i gwarantuje zwiększenie efektywności działania oraz poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej, poprzez umożliwienie realizacji wielu atrakcyjnych, zróżnicowanych projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, przy wykorzystaniu nowych technologii. Do prowadzenia tych działań konieczne jest stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego zaplecza technologicznego (m.in. sprzęt komputerowy i oprogramowanie, system multimedialny i nagłośnieniowy), które jednocześnie przyczyni się do zwiększenia potencjału państwowej instytucji kultury.

Dzięki zakupowi zróżnicowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemu multimedialnego i nagłośnieniowego oraz oprogramowania, CeTA będzie mogła efektywniej realizować zadania związane ze swoją działalnością statutową, takie jak:

  • sprzyjanie rozwojowi wszelkich form wyrazu artystycznego w obszarze kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania nowoczesnych technologii produkcji obrazu, wspieraniu procesów edukacyjnych i rozwojowo-badawczych, mających na celu tworzenie unikatowych rozwiązań usprawniających proces twórczy artystów, wykorzystujących najnowocześniejsze techniki cyfrowe
  • zwiększenie innowacyjności przedsięwzięć realizowanych w obszarze ogólnokrajowym,
  • umacnianie aktywności społeczeństwa w obszarze kultury oraz sprzyjanie rozwojowi talentów i uprawianiu sztuki, jako metody wzmacniania kapitału społecznego,
  • wspieranie działań na rzecz tożsamości lokalnej i regionalnej (w tym wielokulturowości) oraz możliwości zaistnienia w europejskim obiegu kultury, promocja zasobów kultury,
  • zwiększenie roli i wykorzystania technologii multimedialnych w rozwoju kulturalnym i gospodarczym kraju,
  • tworzenie nowych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod cyfrowych,
  • możliwość kształcenia młodych twórców z zastosowaniem nowoczesnych i profesjonalnych narzędzi komputerowych.


Docelowym efektem stworzenia nowoczesnej bazy technologicznej i multimedialnej będzie:

1. Realizacja interaktywnej ekspozycji multimedialnej na 60-lecie filmu na Dolnym Śląsku

Miejscem ekspozycji będzie Studio im. Zbyszka Cybulskiego. Przewiduje się zamontowanie ekranów do prezentacji filmów. Na ekranie będą zaznaczone ikony, za pomocą których będzie można uruchomiać aplikacje z informacjami o filmie, odtwórcach głównych ról i reżyserze. Osoba stojąca przy stanowisku do sterowania ekspozycją będzie mogła przewijać „taśmę” z filmami za pomocą sensorów lub zatrzymać „taśmę” w interesującym dla siebie miejscu. Będzie mogła niejako wejść w zatrzymaną w kadrze przestrzeń, zajrzeć w głąb kadru, będzie mogła też wyświetlić informacje o filmie, reżyserze lub występującym aktorze. Na ekranach prezentowane będą najwybitniejsze filmy wyprodukowane we wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych, kilkadziesiąt dziesięciominutowych fragmentów filmów połączonych w tzw. pętlę.

2. Przeprowadzenie warsztatów „Live audiovisualism”

Live audiovisualism (sztuka audiowizualna na żywo) to młoda, zdobywająca coraz większą popularność dyscyplina sztuki, której medium jest technologia i jej kreatywne użycie. Podczas kilkudniowych warsztatów uczestnicy (m.in. studenci uczelni artystycznych) będą mieli okazję nauczyć się tworzenia audioreaktywnych wizualizacji, sterowanych za pomocą dźwięku i zaprogramowanych urządzeń na żywo.  

3. Przeprowadzenie warsztatów „Malowanie dźwiękiem”

Celem warsztatów jest stworzenie instalacji dźwiękowych, eksplorujących powiązania pomiędzy obrazem, ruchem i dźwiękiem. Tworzone przez użytkownika obrazy będą poddane procesowi sonifikacji. Użytkownik będzie „malował dźwiękiem” poprzez nanoszenie kolorów na dotykowym wyświetlaczu za pomocą specjalnego pędzla i elektronicznej palety barw. Algorytmy sonifikacji będą oparte na przełożeniu parametrów obrazu takich jak: kolor, pozycja w pionie i poziomie, ruch pędzla i kształt symbolu na parametry dźwięku: barwę, rytm, wysokość, dynamikę i natężenie. Mieszanie barw na elektronicznej palecie odpowiada mieszaniu barw dźwięku. Instalacja umożliwi również stworzenie zapisu nutowego dla „namalowanej muzyki”, jak również wygenerowanie obrazu odpowiadającego istniejącym utworom. Dodatkową atrakcją instalacji jest użycie algorytmów stosowanych przy malowaniu dźwiękiem do udźwiękowienia istniejących już instalacji, tj. będzie można usłyszeć dzieła takich twórców jak Picasso, Salvador Dali i Mondrian i jednocześnie wpłynąć na ich brzmienie.

4. Realizacja projektów rozwijających warsztaty audiowizualne o tworzenie interaktywnych wizualizacji we współpracy np. z ludźmi niepełnosprawnymi, profesjonalnymi tancerzami, aktorami, muzykami, kompozytorami, studentami i wykładowcami uczelni artystycznych (np. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu) oraz młodymi multimedialnymi artystami z całego świata.

5. Realizacja festiwalów, przeglądów, koncertów, wystaw, konferencji dla dużej grupy odbiorców (ok. 250 osób może wziąć jednorazowo udział w wydarzeniu), w tym m.in. zorganizowanie maratonu filmowego z filmami, które powstały w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu w 60. rocznicę filmu na Dolnym Śląsku.


W ramach zadania został zakupiony następujący sprzęt:

  • System nagłośnieniowy wraz z zestawem montażowym i okablowaniem

 

  • System multimedialny wraz z zestawem montażowym i okablowaniem
  • Sprzęt komputerowo – multimedialny na potrzeby warsztatów wraz z zestawem montażowym i okablowaniem

Menu