Zakup sprzętu przeznaczonego do produkcji filmowej i telewizyjnej

4 sierpnia 2023 r. podpisana została umowa na realizację zadania „Zakup sprzętu przeznaczonego do produkcji filmowej i telewizyjnej” w ramach programu „Infrastruktura kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Znaki Strona Www Listwa 2021 600x97 2 600x90

Koszt całej inwestycji: 146.450,45 zł
Koszt dofinansowania: 114.363,16 zł

W ramach inwestycji zakupiony został sprzęt przeznaczony do produkcji filmowej i telewizyjnej, w celu promocji kultury audiowizualnej oraz nowatorskich technik multimedialnych: tablety graficzne, stacje komputerowe do obsługi zaawansowanego software’u do animacji poklatkowej i systemów motion control, monitory i bezlusterkowe aparaty cyfrowe. Niniejszy sprzęt jest konieczny do realizacji zadań statutowych instytucji, związanych z tworzeniem warunków do możliwie szerokiego dostępu do nowych technologii elektronicznych. Urządzenia te są niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usług produkcyjnych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych prowadzących działalność w zakresie produkcji utworów audiowizualnych. Są również wymogiem do prowadzenia działań edukacyjnych w kierunku profesjonalizacji zawodowej w dziedzinie sztuk wizualnych, efektów specjalnych, postprodukcji elektronicznej oraz nowoczesnych technologii multimedialnych, w których specjalizuje się Centrum Technologii Audiowizualnych jako państwowa instytucja kultury.

Skip to content