Cykl warsztatów online „Ćwiczenia z dokumentu” – lipiec/sierpień 2020

Ćwiczenia z dokumentu - warsztat online

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 03 lipca 2020 do godz. 23:59.


  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu kontaktowego

  Wykonywany zawód

  Miejsce pracy/Miasto

  Dlaczego chciałby/-aby Pan/Pani wziąć udział w webinarze?

  Czy posiada Pan/Pani wiedzę i doświadczenie związane z tematyką webinaru?

  Prosimy wpisać następujący kod: captcha

  Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty, a w przypadku zakwalifikowania się na warsztat w celu realizacji wszelkich działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów. Przekazanie danych służących do rekrutacji jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. W przypadku osób, które zakwalifikują się na warsztaty ich dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj. w celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów.
  Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane również w procesie przyszłych rekrutacjach na warsztaty, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. W innym przypadku dane będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Nikomu nie udostępniamy Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody. Możemy przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu.

  Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

  Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
  Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty w CeTA.TakNie


  Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TakNie


  Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.TakNie

  Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Poznaj sztukę tworzenia dokumentu i przygotuj się do realizacji własnego filmu!
  Podczas cyklu zajęć „Ćwiczenia z dokumentu”, które poprowadzą online najlepsi polscy praktycy poznasz cały proces powstawania formy dokumentalnej – od znalezienia pomysłu do jego realizacji. Na zajęciach będziemy pracować w małej grupie i wykorzystywać różne formy przekazywania wiedzy, m.in. wykłady ilustrowane przykładami filmowymi, konsultacje on-line oraz ćwiczenia praktyczne.

  Każdy z twórców prowadzących warsztaty przygotował własną formułę zajęć adekwatną do zrealizowania wybranego tematu.

  1.Warsztaty „Prawda w dokumencie” z Marcinem Koszałką (8 i 9 lipca)

  Warsztaty teoretyczno-praktyczne na temat: prawda w dokumencie, czy istnieje granica moralna? Zajęcia  w formie wykładu, konsultacji on-line oraz zadań praktycznych m. in. realizacja przez uczestników krótkiej formy pt.: Intymny portret bohatera „do bólu”

  2. Warsztaty „Człowiek i miejsce w dokumencie” z Marią Zmarz-Koczanowicz (15 i 16 lipca)

  Obserwacja człowieka i obserwacja miejsca w filmie dokumentalnym w kontekście pytań: co i jak wybierać z rzeczywistości, jak ją filmować, gdzie stawiać kamerę, jak pracować z bohaterem, jak kręcić materiał i jak go porządkować do montażu.

  3. Warsztaty „Temat w dokumencie” z Piotrem Stasikiem (4 i 7 sierpnia)

  Warsztaty o poszukiwaniu tematu i pisaniu scenariusza, zagadnienia zostaną omówione na przykładach z wybranych filmów dokumentalnych.

  4. Warsztaty „Praca z producentem przy dokumencie” z Małgorzatą Staroń (17 sierpnia)

  Warsztaty z doświadczoną producentką filmów dokumentalnych, które poruszą m.in. pytania: czy pracować samodzielnie czy z producentem, jak poszukiwać tematu i jak sfinansować swój pomysł, a także odniosą się do zagadnienia realizacji dźwięku w filmie dokumentalnym.

  Koszt uczestnictwa: 400 zł za cały cykl (możliwość płatności w dwóch ratach)

  Zasady uczestnictwa, zapisów oraz rekrutacji na webinary CeTA:
  1. Jeśli widzisz post o warsztatach na FB, które Cię interesują – prosimy przeczytaj najpierw szczegółowy opis wydarzenia (patrz wyżej).
  2. Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się po lewej stronie. Nasze webinary organizowane są na osobnej platformie, w pokojach webinarowych, nie na Facebooku, dlatego nie wystarczy zaznaczenie „Wezmę udział” lub „Jestem zainteresowany” na stronie wydarzenia na FB. Link do formularza znajduje się zawsze w opisie webinaru.
  3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na warsztaty nie jest jednoznaczne z przyjęciem na zajęcia. Po wypełnieniu formularza otrzymasz na maila potwierdzenie jego wysłania. Jeśli nie otrzymasz informacji zwrotnej, najprawdopodobniej Twoje zgłoszenie nie trafiło na naszą skrzynkę.
  4. Na zgłoszenia czekamy do daty i godziny podanej na stronie dotyczącej warsztatów (nad formularzem zgłoszeniowym). Po upływie tego terminu, zgłoszenia nie są już przyjmowane, a formularze nie są już aktywne.
  5. Po zakończeniu naboru, do wszystkich osób wysyłamy informację o jego wynikach. Jeśli dostałeś się na warsztaty, zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego uczestnictwa. Bez takiego potwierdzenia zostaniesz skreślony z listy uczestników, a Twoje miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
  6. Jeśli nie dostałeś się na warsztaty, to zawsze jeszcze jest szansa na dostanie się z listy rezerwowej. Oczekuj od nas kontaktu mailowego lub telefonicznego.
  7. Przy płatnych warsztatach informację o sposobie uiszczenia opłaty otrzymują tylko wybrani uczestnicy, którzy potwierdzili swoją obecność.
  Q&A

  Polecane szkolenia:

  Menu
  Skip to content