Masterclass – warsztaty kostiumograficzno – rekonstrukcyjne październik/listopad 2019

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 17.10.2019, do godz. 23:59.


Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu kontaktowego

Wykonywany zawód

Miejsce pracy/Miasto

Dlaczego chciałby/-aby Pan/Pani wziąć udział w warsztatach?

Czy posiada Pan/Pani wiedzę i doświadczenie związane z tematyką warsztatów?

Prosimy wpisać następujący kod: captcha

Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty, a w przypadku zakwalifikowania się na warsztat w celu realizacji wszelkich działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów. Przekazanie danych służących do rekrutacji jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. W przypadku osób, które zakwalifikują się na warsztaty ich dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj. w celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów.
Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane również w procesie przyszłych rekrutacjach na warsztaty, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. W innym przypadku dane będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.
Nikomu nie udostępniamy Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody.
Możemy przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu.

Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności


Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty w CeTA.TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.TakNie

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

Zapraszamy na bezpłatny masterclass –  warsztaty kostiumograficzno – rekonstrukcyjne organizowane w ramach obchodów 65-lecia WFF/CeTA, podczas których można stać się współtwórcą dawnych kostiumów filmowych.

Podczas warsztatów będziemy odtwarzać i restaurować, odnalezione w CeTA, stroje z filmu „Diabeł” w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Zachowało się ich niewiele – około 10. Niektóre są bardzo niekompletne, inne zostały przerobione, jednak obecny stan i nasze doświadczenia z podobnych projektów pozwalają mieć nadzieję, że uda się przywrócić im dawną świetność.

Kostiumy autorstwa, nieżyjącej od lat, p. Jadwigi Przeradzkiej – Jędrzejewskiej, należą do najciekawszych w naszych zbiorach. Autorka była zarówno kostiumografką filmową i teatralną, jak i uznaną malarką.

Nasze działania renowacyjne będą polegały na odbarwianiu i usuwaniu zabrudzeń, na barwieniu i przywracaniu pierwotnego koloru tkaninom, na rekonstrukcji elementów pasmanteryjnych, zniszczonych przez upływ czasu na uzupełnianiu ubytków tkanin oraz – co powinno być najciekawsze – na zrealizowaniu według oryginalnych projektów – tych elementów strojów, które czas i wielokrotne użytkowanie na innych planach zdjęciowych zniszczyło bezpowrotnie.

Efektem ma być uzyskanie kostiumów, które powinny wyglądać tak, jak w chwili, gdy pierwszy raz ubrali je aktorzy – a było to w 1972 roku…

info_circle

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi przesyłania zgłoszeń oraz przebiegu naboru uczestników kursów i warsztatów, zebraliśmy poniżej kilka najważniejszych informacji.

Polecane szkolenia:

Menu