Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.*

* Podstawą do rozpoczęcia praktyk w CeTA jest posiadanie aktualnej legitymacji studenckiej – w przypadku praktyki studenckiej lub dyplomu (ewentualnie świadectwa) ukończenia studiów a także potwierdzenie wykupienia polisy ubezpieczenia od NNW.


  FORMULARZ APLIKACYJNY STAŻ/PRAKTYKA STUDENCKA/PRAKTYKA ABSOLWENCKA

  1. DANE KANDYDATA
  Imię i nazwisko

  Data urodzenia:

  Adres zamieszkania

  Telefon kontaktowy

  E-mail

  2. PREFERENCJE KANDYDATA
  2.1. Obszar (dziedzina), w którym chciał/a/by Pan/i odbywać praktykę:

  2.2. Powody, dla których ubiega się Pan/Pani o praktykę w CeTA i uzasadnienie wskazania ww. obszarów.

  2.3. Planowany termin praktyki:

  3. PROFIL KANDYDATA
  3.1. Wykształcenie:
  Szkoła / uczelnia:

  Kierunek kształcenia / specjalizacja

  Rok nauki / studiów lub rok ukończenia szkoły / uczelni

  3.2. Znajomość języków obcych (w pierwszym polu prosimy wpisać język, w drugim zaznaczyć stopień znajomości)

  3.3. Umiejętność obsługi komputera (prosimy wymienić programy)

  3.4. Inne umiejętności:

  3.5. Doświadczenie zawodowe lub odbyte praktyki:

  4. Załącznik

  Prosimy wpisać następujący kod: captcha

  Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia stażu/praktyk studenckich/ absolwenckich, a następnie zawarcia umów studenckich, absolwenckich lub umów na odbycie stażu. Dane niezbędne do rekrutacji są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą w każdej chwili możesz wycofać. Podanie danych do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Dane osobowe związane z rekrutacją będziemy przetwarzać maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. Dane związane z zawartą umową będziemy przetwarzać przez 5 lat. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody masz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Przekazane Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
  a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  b)przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
  Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności

  Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
  Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na staż/praktykę w CeTA.TakNie

  Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TakNie
  Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.TakNie
  Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

  Zapraszamy do aplikowania na praktyki w Dziale Edukacji jako animator projektów artystycznych i edukacyjnych. Poszukujemy osób chcących nabyć doświadczenie w koordynacji projektów kulturalnych, warsztatów filmowych oraz pokazów.

  Do obowiązku będzie należało m.in. :
  – pomoc w organizacji i koordynacja warsztatów i kursów;
  – pomoc w organizacji wydarzeń edukacyjnych i artystycznych;
  – obsługa administracyjna i pomoc w pracach biurowych;
  – współpraca przy działaniach związanych z promocją wydarzeń (m.in. przygotowywanie i dystrybucja materiałów).

  Oferujemy:
  – Możliwość rozwoju zawodowego, pozyskania nowych umiejętności i doświadczenia w pracy przy ciekawych, innowacyjnych, międzynarodowych projektach, realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  – możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów);
  – zdobycie doświadczenia przy organizacji i realizacji imprez kulturalnych;
  – szkolenia i uczestnictwo w warsztatach odbywających się pod okiem specjalistów i profesjonalistów.

  – entuzjazm;
  – biegła obsługa komputera;
  – dyspozycyjność;
  – komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie;
  – gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

  Czas trwania umowy: 1-2 miesiące

  Godziny praktyk – do ustalenia.

  Rodzaj umowy: umowa o praktykę studencką lub absolwencką.

  Przy podpisaniu umowy studenckiej konieczna jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej. Przy umowie absolwenckiej warunkiem jest nie przekroczenie 30 r.ż.

  Ilość wakatów: 2

  Praktyki są bezpłatne!

  Centrum Technologii Audiowizualnych jest państwową instytucją kultury, kontynuatorem działalności Wytwórni Filmów Fabularnych, prowadzi działalność edukacyjną, upowszechniającą, badawczą i twórczą. Organizuje kursy, staże, praktyki, szkolenia w dziedzinie sztuk filmowych i audiowizualnych. CeTA tworzy, współtworzy oraz wykonuje zlecenia produkcyjne w zakresie grafiki komputerowej, wizualnych efektów specjalnych etc. Upowszechnia wiedzę w zakresie elektronicznych technologii obrazu, tworzy warunki dostępu do nowatorskich technologii elektronicznych, inicjuje i prowadzi prace badawcze związane z realizacją filmową.

  Polecane szkolenia:

  Skip to content