Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.*

* Podstawą do rozpoczęcia praktyk w CeTA jest posiadanie aktualnej legitymacji studenckiej – w przypadku praktyki studenckiej lub dyplomu (ewentualnie świadectwa) ukończenia studiów a także potwierdzenie wykupienia polisy ubezpieczenia od NNW.


FORMULARZ APLIKACYJNY STAŻ/PRAKTYKA STUDENCKA/PRAKTYKA ABSOLWENCKA

1. DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko

Data urodzenia:

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

E-mail

2. PREFERENCJE KANDYDATA
2.1. Obszar (dziedzina), w którym chciał/a/by Pan/i odbywać praktykę:

2.2. Powody, dla których ubiega się Pan/Pani o praktykę w CeTA i uzasadnienie wskazania ww. obszarów.

2.3. Planowany termin praktyki:

3. PROFIL KANDYDATA
3.1. Wykształcenie:
Szkoła / uczelnia:

Kierunek kształcenia / specjalizacja

Rok nauki / studiów lub rok ukończenia szkoły / uczelni

3.2. Znajomość języków obcych (w pierwszym polu prosimy wpisać język, w drugim zaznaczyć stopień znajomości)

3.3. Umiejętność obsługi komputera (prosimy wymienić programy)

3.4. Inne umiejętności:

3.5. Doświadczenie zawodowe lub odbyte praktyki:

4. Załącznik

Prosimy wpisać następujący kod: captcha

Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia stażu/praktyk studenckich/ absolwenckich, a następnie zawarcia umów studenckich, absolwenckich lub umów na odbycie stażu. Dane niezbędne do rekrutacji są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą w każdej chwili możesz wycofać. Podanie danych do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Dane osobowe związane z rekrutacją będziemy przetwarzać maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. Dane związane z zawartą umową będziemy przetwarzać przez 5 lat. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody masz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Przekazane Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b)przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności


Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na staż/praktykę w CeTA.TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.TakNie

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

Animator projektów artystycznych i edukacyjnych w Centrum Technologii Audiowizualnych będzie odpowiedzialny za koordynację warsztatów, kursów i pokazów.

Do obowiązku będzie należało m.in. :
– organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży;
– organizacja wydarzeń edukacyjnych;
– opieka nad bieżącymi projektami edukacyjnymi;
– obsługa administracyjna i pomoc w pracach biurowych;
– współpraca przy działaniach związanych z promocją (przygotowywanie i dystrybucja materiałów).

Oferujemy:
– Możliwość rozwoju zawodowego, pozyskania nowych umiejętności i doświadczenia w pracy przy ciekawych, innowacyjnych, międzynarodowych projektach, realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
– możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów).
– szkolenia i uczestnictwo w warsztatach odbywających się pod okiem specjalistów i profesjonalistów

Polecane szkolenia:

Menu