Praktyki/staż: COMPOSITOR w dziale VFX przy postprodukcji m.in. filmu „Republika Dzieci” Jana Jakuba Kolskiego

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 do godziny 23:59. 


  1. DANE KANDYDATA
  Imię i nazwisko

  Data urodzenia:

  Adres zamieszkania

  Telefon kontaktowy

  E-mail

  2. Planowany termin praktyki:

  3. PROFIL KANDYDATA
  3.1. Wykształcenie:
  Szkoła / uczelnia:

  Kierunek kształcenia / specjalizacja

  Rok nauki / studiów lub rok ukończenia szkoły / uczelni

  3.2. Znajomość języków obcych (w pierwszym polu prosimy wpisać język, w drugim zaznaczyć stopień znajomości)

  3.3. Umiejętność obsługi komputera (prosimy wymienić programy)

  3.4. Inne umiejętności:

  3.5. Doświadczenie zawodowe lub odbyte praktyki:

  4. Załącznik

  Prosimy wpisać następujący kod: captcha

  Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia stażu/praktyk studenckich/ absolwenckich, a następnie zawarcia umów studenckich, absolwenckich lub umów na odbycie stażu. Dane niezbędne do rekrutacji są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą w każdej chwili możesz wycofać. Podanie danych do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Dane osobowe związane z rekrutacją będziemy przetwarzać maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. Dane związane z zawartą umową będziemy przetwarzać przez 5 lat. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody masz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Przekazane Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
  a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  b)przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
  Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

  Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
  Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktyki w CeTA.
  TakNie  Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
  TakNie  Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.
  TakNie


  Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

  Centrum Technologii Audiowizualnych jako producent wykonawczy najnowszej produkcji Jana Jakuba Kolskiego „Republika dzieci” zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy na stanowisku COMPOSITOR w dziale VFX.  Poszukujemy studentów kierunków graficznych i artystycznych a także wszystkich zainteresowanych realizacją efektów wizualnych w filmach, którzy wesprą postprodukcję m.in. filmu pełnometrażowego „Republika Dzieci”.

  Zakres obowiązków obejmować będzie: obróbkę wstępną ujęć oraz compositing, w tym stabilizację, odszumianie, clean up, roto a także kluczowanie.

  Polecane szkolenia:

  Menu