Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.*

* Podstawą do rozpoczęcia praktyk w CeTA jest posiadanie aktualnej legitymacji studenckiej – w przypadku praktyki studenckiej lub dyplomu (ewentualnie świadectwa) ukończenia studiów a także potwierdzenie wykupienia polisy ubezpieczenia od NNW.


FORMULARZ APLIKACYJNY Praktyki: Skafander Klingerta

1. DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

2. PREFERENCJE KANDYDATA

2.1. Powody, dla których ubiega się Pan/Pani o praktykę w CeTA:

2.2. Planowany termin praktyki:

3. PROFIL KANDYDATA
3.1. Wykształcenie:
Szkoła / uczelnia:

Kierunek kształcenia / specjalizacja:

Rok nauki / studiów lub rok ukończenia szkoły / uczelni:

3.2. CV/Portfolio
plik
link

3.3. Kilka słów o sobie:

3.4. Znajomość programów graficznych:

Prosimy wpisać następujący kod: captcha

Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia stażu/praktyk studenckich/ absolwenckich, a następnie zawarcia umów studenckich, absolwenckich lub umów na odbycie stażu. Dane niezbędne do rekrutacji są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą w każdej chwili możesz wycofać. Podanie danych do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Dane osobowe związane z rekrutacją będziemy przetwarzać maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. Dane związane z zawartą umową będziemy przetwarzać przez 5 lat. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody masz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Przekazane Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b)przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności


Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na staż/praktykę w CeTA.TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.TakNie

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl
Oferta

Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA jest koproducentem filmu animowanego „Skafander Klingerta” w reżyserii Artura Wyrzykowskiego (prod. Bold Humans), który pokazuje XVIII-wieczny Wrocław i tworzącego w nim genialnego wynalazcę Karla Klingerta. W czasach, gdy miasto było wyspą otoczoną wodą, często nawiedzaną przez powodzie, Klingert zbudował pierwszy na świecie skafander do nurkowania. Zapraszamy grafików do odbycia praktyki/stażu i wsparcia twórców filmu w kolorowaniu animacji.

Szczegółowy opis prac:

  1. Dostarczamy ujęcie filmowe w postaci sekwencji klatek (faz ruchu animacji, sam kontur) oraz jedną klatkę w kolorze w charakterze referencji palety kolorów. Zadanie polega na wypełnieniu kolorem rysunkowych klatek filmowych według dostarczonej referencji (jednej już pokolorowanej klatki). Zależy nam na staranności nanoszenia wypełnień (nie wykraczaniu poza kontur ani nie pozostawianiu “dziur” bez koloru wewnątrz konturu) oraz o przestrzeganie technicznych założeń opisanych niżej.
  2. W niektórych ujęciach będziemy prosić o uwzględnienie na etapie kolorowania elementów, których NIE ZAWIERA konturowy rysunek (np. różowe policzki na twarzach bohaterów) – będzie to wymagało animowania ruchu tych elementów.
  3. Czasami ujęcie składać się będzie z kilku warstw. Możliwe jest również, że kontur nie będzie zamknięty i trzeba będzie samodzielnie określić zakres obszaru pokrywanego kolorem. W obu sytuacjach dostarczone pliki będą uzupełnione o stosowne instrukcje.
  4. Klatki filmowe dostarczać będziemy w formacie PNG – czarny rysunek na przezroczystości. Sekwencje plików będą stosownie ponumerowane.
  5. Pokolorowane materiały nie powinny zawierać wysłanego rysunku (a więc mają to być same kolory na przezroczystości, bez bazowego konturu), powinny mieć taką samą rozdzielczość oraz taką samą numerację (a tym samym – sekwencja powinna składać się z takiej samej ilości plików PNG).

Zwiastun filmu i więcej informacji o projekcie na stronie: https://skafanderklingerta.pl

Wymagania
  • Doświadczenie w obsłudze aplikacji graficznych (np. Adobe Photoshop)
  • Doświadczenie w obsłudze tabletu graficznego (np. Wacom)
  • Podstawowa wiedza z zakresu animacji rysunkowej
Termin

Początek prac: listopad/grudzień 2019

Godziny praktyk – do ustalenia.

info
Informacje

Rodzaj umowy: umowa o praktykę studencką lub absolwencką.

Przy podpisaniu umowy studenckiej konieczna jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej. Przy umowie absolwenckiej warunkiem jest nie przekroczenie 30 r.ż.

Praktyki są bezpłatne!

O CeTA

Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) we Wrocławiu jest państwową instytucją kultury, spadkobiercą bogatego dziedzictwa Wytwórni Filmów Fabularnych (1954-2011). CeTA jest wyjątkową przestrzenią, w której technologia, kultura oraz sztuka łączą się, przenikają i uzupełniają. Synergia tych elementów i genius loci miejsca sprzyjają kreatywnym twórcom, którzy mają szansę urzeczywistniać tutaj oryginalne pomysły. CeTA to miejsce kompleksowe, umożliwiające realizację wszystkich etapów profesjonalnej produkcji filmowej i telewizyjnej. Tutaj wsparcie otrzymują zarówno doświadczeni, jak i początkujący twórcy, którzy dodatkowo mogą skorzystać z licznych warsztatów.

Polecane szkolenia:

Menu