Praktyki/staż: OŚWIETLACZ, ASYSTENT KAMERY

Ta treść została przeniesiona do Archiwum.
Praktyki na planie filmowym - Oświetlacz, asystent kamery

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2021.


  FORMULARZ APLIKACYJNY Praktyki: Oświetlacz, asystent kamery

  1. DANE KANDYDATA
  Imię i nazwisko:

  Data urodzenia:

  Adres zamieszkania:

  Telefon kontaktowy:

  E-mail:

  2. PREFERENCJE KANDYDATA

  2.1. Powody, dla których ubiega się Pan/Pani o praktykę w CeTA:

  2.2. Planowany termin praktyki:

  3. PROFIL KANDYDATA
  3.1. Wykształcenie:
  Szkoła / uczelnia:

  Kierunek kształcenia / specjalizacja:

  Rok nauki / studiów lub rok ukończenia szkoły / uczelni:

  3.2. CV/Portfolio
  plik
  link

  3.3. Kilka słów o sobie:

  3.4. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie na planie filmowym? Tak, jakie?:

  Prosimy wpisać następujący kod: captcha

  Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia stażu/praktyk studenckich/ absolwenckich, a następnie zawarcia umów studenckich, absolwenckich lub umów na odbycie stażu. Dane niezbędne do rekrutacji są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą w każdej chwili możesz wycofać. Podanie danych do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Dane osobowe związane z rekrutacją będziemy przetwarzać maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. Dane związane z zawartą umową będziemy przetwarzać przez 5 lat. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody masz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Przekazane Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
  a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  b)przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
  Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności

  Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
  Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na staż/praktykę w CeTA.TakNie

  Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TakNie
  Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.TakNie
  Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

  Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA zaprasza do współpracy przy najnowszych produkcjach filmowych animowanych poklatkowo w charakterze asystenta operatora kamery i oświetlacza.

  Do zadań na tym stanowisku będzie należało m.in. :

  • uczestnictwo w realizacji prób i zdjęć;
  • opieka nad prawidłową pracą wskazanego do obsługi sprzętu oświetleniowego i zdjęciowego;
  • sprawdzanie sprawności działania kamery i kompletność osprzętu, bieżąca konserwacja sprzętu zdjęciowego oraz przygotowanie wszelkich nośników i materiałów do zdjęć w uprzednio uzgodnionych formatach i standardach;
  • przygotowanie i realizacja wyznaczonych efektów świetlnych;
  • wykonywanie zadań pomocniczych związanych z realizacją zdjęć filmu.

  WYMAGANIA:

  – skrupulatność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
  – siła fizyczna, wytrzymałość;
  – mile widziane doświadczenie w pracy na planie w pionie operatorskim,

  Okres praktyk: marzec – czerwiec 2021

  Godziny praktyk – do ustalenia.

  Rodzaj umowy: umowa o praktykę studencką lub absolwencką.

  Przy podpisaniu umowy studenckiej konieczna jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej. Przy umowie absolwenckiej warunkiem jest nie przekroczenie 30 r.ż.

  Praktyki są bezpłatne!

  Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) we Wrocławiu jest państwową instytucją kultury, spadkobiercą bogatego dziedzictwa Wytwórni Filmów Fabularnych (1954-2011). CeTA jest wyjątkową przestrzenią, w której technologia, kultura oraz sztuka łączą się, przenikają i uzupełniają. Synergia tych elementów i genius loci miejsca sprzyjają kreatywnym twórcom, którzy mają szansę urzeczywistniać tutaj oryginalne pomysły. CeTA to miejsce kompleksowe, umożliwiające realizację wszystkich etapów profesjonalnej produkcji filmowej i telewizyjnej. Tutaj wsparcie otrzymują zarówno doświadczeni, jak i początkujący twórcy, którzy dodatkowo mogą skorzystać z licznych warsztatów.

  Polecane szkolenia:

  Skip to content