Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.


  1. DANE KANDYDATA
  Imię i nazwisko

  Data urodzenia:

  Adres zamieszkania

  Telefon kontaktowy

  E-mail

  2. Planowany termin praktyki:

  3. PROFIL KANDYDATA
  3.1. Wykształcenie:
  Szkoła / uczelnia:

  Kierunek kształcenia / specjalizacja

  Rok nauki / studiów lub rok ukończenia szkoły / uczelni

  3.2. Znajomość języków obcych (w pierwszym polu prosimy wpisać język, w drugim zaznaczyć stopień znajomości)

  3.3. Umiejętność obsługi komputera (prosimy wymienić programy)

  3.4. Inne umiejętności:

  3.5. Doświadczenie zawodowe lub odbyte praktyki:

  4. Załącznik

  Prosimy wpisać następujący kod: captcha

  Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia stażu/praktyk studenckich/ absolwenckich, a następnie zawarcia umów studenckich, absolwenckich lub umów na odbycie stażu. Dane niezbędne do rekrutacji są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą w każdej chwili możesz wycofać. Podanie danych do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Dane osobowe związane z rekrutacją będziemy przetwarzać maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. Dane związane z zawartą umową będziemy przetwarzać przez 5 lat. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody masz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Przekazane Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
  a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  b)przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
  Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

  Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
  Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktyki w CeTA.
  TakNie

  Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
  TakNie

  Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.
  TakNie

  Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odbycia praktyk zawodowych, studenckich bądź staży w dziale VFX Centrum Technologii Audiowizualnych.  Poszukujemy studentów kierunków graficznych i artystycznych a także wszystkich zainteresowanych realizacją efektów wizualnych w filmach.

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego, pozyskania nowych umiejętności i doświadczenia w pracy przy ciekawych, innowacyjnych, międzynarodowych projektach, realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  • Możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów).
  • Szkolenia i uczestnictwo w warsztatach odbywających się pod okiem specjalistów i profesjonalistów.

  WYMAGANIA:

  • dobra znajomość Foundry Nuke / Adobe After Effects (opcjonalnie: Fusion, Silhouette)
  • mile widziana znajomość Audodesk Maya (opcjonalnie: Blender, Unreal)
  • znajomość technik compositingu
  • chęć nauki i dobra organizacja pracy

  Okres praktyk: cały rok 2023.

  Minimalny okres praktyk – 1 miesiąc.

  Terminy i godziny praktyk – do indywidualnego ustalenia.

  Przy stażu podpisywana jest umowa z uczelnią kierującą studenta na staż.

  Przy praktykach podpisywana jest umowa o praktykę studencką lub absolwencką. Przy podpisaniu umowy studenckiej konieczne jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej. Przy umowie absolwenckiej warunkiem jest nie przekroczenie 30 r.ż.

  Praktyki są bezpłatne. Istnieje możliwość przejścia na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

  Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) we Wrocławiu jest państwową instytucją kultury, spadkobiercą bogatego dziedzictwa Wytwórni Filmów Fabularnych (1954-2011). CeTA jest wyjątkową przestrzenią, w której technologia, kultura oraz sztuka łączą się, przenikają i uzupełniają. Synergia tych elementów i genius loci miejsca sprzyjają kreatywnym twórcom, którzy mają szansę urzeczywistniać tutaj oryginalne pomysły. CeTA to miejsce kompleksowe, umożliwiające realizację wszystkich etapów profesjonalnej produkcji filmowej i telewizyjnej. Tutaj wsparcie otrzymują zarówno doświadczeni, jak i początkujący twórcy, którzy dodatkowo mogą skorzystać z licznych warsztatów.

  Polecane szkolenia:

  Skip to content