Praktyki w dziale edukacji: archiwizacja materiałów audiowizualnych

Ta treść została przeniesiona do Archiwum.
Praktyki w dziale edukacji

Rekrutacja zakończona.

W 2020 r. rozpoczęliśmy proces digitalizacji taśm dźwiękowych z muzyką z filmów powstałych w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, których pokaźny zbiór odnalazł się w naszym archiwum. Część z nich zawiera oryginalne sesje nagraniowe do obrazów produkowanych we Wrocławiu. Niebawem niektóre z tych nagrań ukażą się w formie płyt, a wybrane trafią także do dystrybucji cyfrowej. Poszukujemy osoby, która w ramach praktyk wesprze proces inwentaryzacji oraz archiwizacji odnalezionych taśm.

Do obowiązków uczestnika praktyk będzie należało m.in.:
– zapoznanie się z historią i archiwum WFF
– opisywanie taśm dźwiękowych i filmowych z archiwum WFF
– klasyfikacja taśm oraz sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych
– współpraca ze specjalistą ds. udźwiękowienia przy archiwizacji materiałów.

Oferujemy:
– Możliwość rozwoju zawodowego, pozyskania nowych umiejętności i doświadczenia w pracy w państwowej instytucji kultury
– możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów)
– szkolenia i uczestnictwo w warsztatach odbywających się pod okiem specjalistów i profesjonalistów.

– sumienność i dobra organizacja pracy
– biegła obsługa komputera
– dyspozycyjność
– entuzjazm
– gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

Czas trwania umowy: 1-2 miesiące

Godziny praktyk – do ustalenia.

Rodzaj umowy: umowa o praktykę studencką lub absolwencką.

Przy podpisaniu umowy studenckiej konieczna jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej. Przy umowie absolwenckiej warunkiem jest nie przekroczenie 30 r.ż.

Ilość wakatów: 2

Praktyki są bezpłatne!

Centrum Technologii Audiowizualnych jest państwową instytucją kultury, kontynuatorem działalności Wytwórni Filmów Fabularnych, prowadzi działalność edukacyjną, upowszechniającą, badawczą i twórczą. Organizuje kursy, staże, praktyki, szkolenia w dziedzinie sztuk filmowych i audiowizualnych. CeTA tworzy, współtworzy oraz wykonuje zlecenia produkcyjne w zakresie grafiki komputerowej, wizualnych efektów specjalnych etc. Upowszechnia wiedzę w zakresie elektronicznych technologii obrazu, tworzy warunki dostępu do nowatorskich technologii elektronicznych, inicjuje i prowadzi prace badawcze związane z realizacją filmową.

Polecane szkolenia:

Skip to content