Praktyki w dziale edukacji: archiwizacja materiałów audiowizualnych

Praktyki w dziale edukacji

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.*

* Podstawą do rozpoczęcia praktyk w CeTA jest posiadanie aktualnej legitymacji studenckiej – w przypadku praktyki studenckiej lub dyplomu (ewentualnie świadectwa) ukończenia studiów a także potwierdzenie wykupienia polisy ubezpieczenia od NNW.


  FORMULARZ APLIKACYJNY Praktyki w dziale edukacji: archiwizacja materiałów audiowizualnych

  1. DANE KANDYDATA
  Imię i nazwisko:

  Data urodzenia:

  Adres zamieszkania:

  Telefon kontaktowy:

  E-mail:

  2. PREFERENCJE KANDYDATA

  2.1. Powody, dla których ubiega się Pan/Pani o praktykę w CeTA:

  2.2. Planowany termin praktyki:

  3. PROFIL KANDYDATA
  3.1. Wykształcenie:
  Szkoła / uczelnia:

  Kierunek kształcenia / specjalizacja:

  Rok nauki / studiów lub rok ukończenia szkoły / uczelni:

  3.2.Umiejętność obsługi komputera (prosimy wymienić programy)

  3.3 Inne umiejętności:

  3.4. CV/Portfolio
  plik
  link

  Prosimy wpisać następujący kod: captcha

  Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia stażu/praktyk studenckich/ absolwenckich, a następnie zawarcia umów studenckich, absolwenckich lub umów na odbycie stażu. Dane niezbędne do rekrutacji są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą w każdej chwili możesz wycofać. Podanie danych do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Dane osobowe związane z rekrutacją będziemy przetwarzać maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. Dane związane z zawartą umową będziemy przetwarzać przez 5 lat. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody masz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Przekazane Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
  a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  b)przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
  Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności


  Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
  Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na staż/praktykę w CeTA.TakNie


  Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TakNie


  Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.TakNie

  Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

  W 2020 r. rozpoczęliśmy proces digitalizacji taśm dźwiękowych z muzyką z filmów powstałych w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, których pokaźny zbiór odnalazł się w naszym archiwum. Część z nich zawiera oryginalne sesje nagraniowe do obrazów produkowanych we Wrocławiu. Niebawem niektóre z tych nagrań ukażą się w formie płyt, a wybrane trafią także do dystrybucji cyfrowej. Poszukujemy osoby, która w ramach praktyk wesprze proces inwentaryzacji oraz archiwizacji odnalezionych taśm.

  Do obowiązków uczestnika praktyk będzie należało m.in.:
  – zapoznanie się z historią i archiwum WFF
  – opisywanie taśm dźwiękowych i filmowych z archiwum WFF
  – klasyfikacja taśm oraz sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych
  – współpraca ze specjalistą ds. udźwiękowienia przy archiwizacji materiałów.

  Oferujemy:
  – Możliwość rozwoju zawodowego, pozyskania nowych umiejętności i doświadczenia w pracy w państwowej instytucji kultury
  – możliwość odbycia praktyk indywidualnie lub w ramach umów z uczelniami (wówczas staramy się dostosować program praktyk do wymagań uczelni bądź kierunku studiów)
  – szkolenia i uczestnictwo w warsztatach odbywających się pod okiem specjalistów i profesjonalistów.

  Polecane szkolenia:

  Menu
  Skip to content