WEBINAR Dźwięk kreacyjny w filmie, 30 kwietnia 2021

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 26.04.2021 (poniedziałek) do godz, 23:59.


  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu kontaktowego

  Wykonywany zawód

  Miejsce pracy/Miasto

  Dlaczego chciałby/-aby Pan/Pani wziąć udział w webinarze?

  Czy posiada Pan/Pani wiedzę i doświadczenie związane z tematyką webinaru?

  Prosimy wpisać następujący kod: captcha

  Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty, a w przypadku zakwalifikowania się na warsztat w celu realizacji wszelkich działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów. Przekazanie danych służących do rekrutacji jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. W przypadku osób, które zakwalifikują się na warsztaty ich dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj. w celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów.
  Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane również w procesie przyszłych rekrutacjach na warsztaty, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. W innym przypadku dane będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.
  Nikomu nie udostępniamy Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody.
  Możemy przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu.

  Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności


  Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
  Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na warsztaty w CeTA.
  TakNie  Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
  TakNie  Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.
  TakNie


  Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

  Zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony tematyce ścieżki dźwiękowej „Dźwięk kreacyjny w filmie”, adresowany zarówno do uczniów i studentów kierunków filmowych i artystycznych, jak również wszystkich zainteresowanych teorią filmu oraz osób stawiających pierwsze kroki w praktyce filmowej.

  Webinar będzie miał formę dwugodzinnego wykładu on-line połączonego z prezentacją przykładów filmowych.

  Dźwięk kreacyjny rozumiany jako silnie odautorski sposób budowania ścieżki dźwiękowej stanowi z jednej strony funkcjonalne narzędzie dla filmowców, z drugiej natomiast doskonały punkt wyjścia do ogólnej refleksji o roli dźwięku w filmie. Uczestnicy webinaru dowiedzą się m.in. z jakich elementów składa się ścieżka dźwiękowa filmu, jakie funkcje pełni dźwięk w filmie oraz jak powstaje dźwięk kreacyjny.  Zostaną omówione również zagadnienia techniczne m.in. technologie rejestracji i emisji dźwięku dla filmu, źródła dźwięku, dźwięk w poszczególnych etapach pracy nad filmem itd.

  Dla zrozumienia tematyki webinaru nie jest konieczne posiadanie konkretnej wiedzy czy doświadczenia. Specjalistyczne pojęcia użyte podczas wykładu będą na bieżąco definiowane w przystępny sposób. Na ewentualne pytania i komentarze słuchaczy przewidziany jest czas na koniec spotkania.

  info_circle

  W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi przesyłania zgłoszeń oraz przebiegu naboru uczestników kursów i warsztatów, zebraliśmy poniżej kilka najważniejszych informacji.

  Polecane szkolenia:

  Brak wyników.

  Menu
  Skip to content