Wolontariat/praktyki: WSPARCIE DZIAŁU DEKORACJI I REKWIZYTÓW przy filmie „Republika dzieci” Jana Jakuba Kolskiego

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 17.07.2020.


FORMULARZ APLIKACYJNY Wolontariat/praktyki: WSPARCIE DZIAŁU DEKORACJI I REKWIZYTÓW

1. DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

2. PREFERENCJE KANDYDATA

2.1. Forma współpracy:
WolontariatPraktyki studenckiePraktyki absolwenckie

2.2. Powody, dla których ubiega się Pan/Pani o praktykę w CeTA:

2.3. Planowany termin praktyki:

3. PROFIL KANDYDATA
3.1. Wykształcenie:
Szkoła / uczelnia:

Kierunek kształcenia / specjalizacja:

Rok nauki / studiów lub rok ukończenia szkoły / uczelni:

3.2. Kilka słów o sobie:

3.3. CV/Portfolio
plik
link

Prosimy wpisać następujący kod: captcha

Administratorem danych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Dane podane w formularzu służą w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia stażu/praktyk studenckich/ absolwenckich, a następnie zawarcia umów studenckich, absolwenckich lub umów na odbycie stażu. Dane niezbędne do rekrutacji są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą w każdej chwili możesz wycofać. Podanie danych do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Dane osobowe związane z rekrutacją będziemy przetwarzać maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. Dane związane z zawartą umową będziemy przetwarzać przez 5 lat. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody masz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Przekazane Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b)przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności


Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę)
Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji na staż/praktykę w CeTA.TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TakNie


Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail.TakNie

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: pr@filmstudioceta.pl

Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA zaprasza kreatywne i lubiące wyzwania osoby o umiejętnościach manualnych do współpracy przy najnowszej produkcji Jana Jakuba Kolskiego „Republika dzieci” w dziale dekoracji oraz rekwizytów.

Do zadań na tym stanowisku będzie należało :

  • uczestnictwo w produkcji filmu w pracach przygotowawczych i pracach okresu zdjęciowego;
  • wykonywanie drobnych prac związanych z przygotowaniem rekwizytów i dekoracji na plan zdjęciowy  (patynowanie,  postarzanie przedmiotów, malowanie, wyplatanie);
  • szycie materiałów, w tym skóry;
  • wykonywanie prac rzeźbiarskich w drewnie;
  • realizowanie artystycznych i technicznych zamierzeń Dekoratora oraz Rekwizytora, wykonywanie pomocniczych zadań w pionie scenograficznym.

Polecane szkolenia:

Menu