Warsztaty dla młodzieży – ferie zimowe

Na zbliżające się ferie zimowe Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu przygotowało propozycje bezpłatnych warsztatów, związanych z filmem i nowymi technologiami. Motywem przewodnim zajęć będzie postać Pana Kleksa – bohatera znanego dzieciom i młodzieży zarówno z filmów, jak i szkolnej lektury, autorstwa Jana Brzechwy. Zgłoszenia, za pośrednictwem formularza, można przesyłać do 27 stycznia.

[cml_media_alt id='9190']plakat_ferie2016[/cml_media_alt]CeTA po raz kolejny proponuje kreatywne spędzenie czasu wolnego podczas ferii zimowych. Tym razem na uczestników czeka przygoda z filmem, dźwiękiem i programowaniem, a wszystko to związane będzie z postacią Pana Kleksa – bohatera „Akademii Pana Kleksa” oraz trzech filmów fabularnych m.in. „Pan Kleks w kosmosie”, którego jednym z producentów była Wytwórnia. Podobnie jak Pan Kleks w swojej Akademii, prowadzący warsztaty w CeTA będą poprzez zabawę uczyć, pobudzać w młodzieży kreatywność i wyobraźnię, rozwijać ich talenty i umiejętności.

Oferta na ferie obejmuje trzy rodzaje zajęć skierowanych do trzech grup uczestników, których efekty złożą się na interaktywną grę w budynku CeTA, wieńczącą cały projekt. Warsztaty programistyczne (w dniach 2-5 lutego), skierowane są do młodzieży w wieku 10-12 lat, które stawiają już pierwsze kroki w dziedzinie programowania. Uczestnicy, po zapoznaniu się z podstawowymi narzędziami, przygotowywać będą kilka gier komputerowych. Warsztaty filmowe (w dniach 4, 5, 8, 9 lutego), adresowane są również do młodzieży w wieku 10-12 lat, które interesują się fotografią i filmem oraz posiadają własny aparat lub kamerę. W trakcie zajęć młodzież wcieli się w postaci z filmu „Pan Kleks w kosmosie” i tworzyć będą m.in. krótkie formy filmowe. Na warsztaty dźwiękowe (w dniach 9-12 lutego) zapraszamy młodzież w wieku 10-12 lat, które przejawiają zainteresowania muzyczne i np. grają na jakimś instrumencie. Uczestnicy zajmą się udźwiękowieniem, czyli m.in. stworzeniem dialogów do gier i filmów, przygotowanych przez młodzież z zajęć programistycznych i filmowych.

Warsztaty podczas ferii odbywać się będą w godzinach 10:00-14:00 w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu (ul. Wystawowa 1). Ich finałem będzie prezentacja dokonań uczestników oraz możliwość udziału w stworzonej przez nich grze interaktywnej w budynku CeTA w dniu 13 lutego o godz. 12:00.

Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem poniższych formularzy, do 27 stycznia. Liczba miejsc jest ograniczona.
UWAGA! Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednych zajęciach.

 W A R S Z T A T Y  –  Z G Ł O S Z E N I A

Warsztaty programistyczne 4-dniowe (2-5 lutego) w godz. 10:00-14:00

Prowadzący: Jarosław Galiński
Grupa wiekowa: 10-12 lat
Wymagania: wcześniejsza styczność z programowaniem w jakimkolwiek języku.

Podczas warsztatów młodzież będzie tworzyć programy w środowisku Processing. Po wprowadzeniu do tego środowiska, omówione zostaną podstawowe narzędzia programistyczne, a następnie etapy tworzenia gry: koncepcja, cel, przygotowanie grafik. Uczestnicy zapoznają się także z podstawami animacji obiektów. Kontrola gry za pomocą urządzeń peryferyjnych (mysz, klawiatura etc.). Warsztaty mają na celu stworzenie kilku gier, nawiązujących tematyką oraz estetyką do postaci Pana Kleksa. Będą one częścią interaktywnej gry na zakończenie ferii.

W celu zgłoszenia uczestnika, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Warsztaty filmowe 4-dniowe (4,5,8,9 lutego) w godz. 10:00-14:00

Prowadzący: Róża Smółka
Grupa wiekowa: 10-12 lat
Wymagania: zainteresowanie fotografią i filmem, posiadanie własnego aparatu lub kamery, mile widziane umiejętności plastyczne.

W trakcie warsztatów filmowych młodzież wcieli się w postaci z filmu „Pan Kleks w kosmosie”. Celem zajęć jest próba stworzenia oraz zmontowania za pomocą oprogramowania Sony Vegas Movie Studio trzech krótkich form filmowych. Uczestnicy zadbają także o część wizualną interaktywnej gry, która przewidziana jest na zakończenie ferii.

W celu zgłoszenia uczestnika, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko

  Wiek

  Umiejętności i zainteresowania związane z tematyką warsztatów

  DANE RODZICA/OPIEKUNA

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Wyrażam zgodę by dziecko samodzielnie przychodziło i wychodziło po zakończeniu zajęć

  Jeśli nie zgadza się Pan/Pani by dziecko samodzielnie opuszczało budynek CeTA o po zakończeniu zajęć, prosimy wymienić pełnoletnie osoby uprawnione do odbioru dziecka (oprócz rodziców i opiekunów)

    Przyjmuję do wiadomości, że pracownicy CeTA ponoszą odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w trakcie pobytu na zajęciach warsztatowych

  Prosimy wpisać następujący kod: captcha

  Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza akceptację następującego oświadczenia: Administratorem danych osobowych jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem szkolenia, archiwalnych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu aplikacyjnym w celu związanym z przeprowadzeniem szkolenia oraz archiwalnym.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA na podany przeze mnie adres e-mail. TakNie

  Warsztaty dźwiękowe 4-dniowe (9-12 lutego) w godz. 10:00-14:00

  Prowadzący: Szymon Straburzyński
  Grupa wiekowa: 10-12 lat
  Wymagania: zainteresowania muzyczne, mile widziana umiejętność gry na dowolnym instrumencie

  Warsztaty mają na celu udźwiękowienie gier oraz filmów przygotowanych przez młodzież z zajęć programistycznych i filmowych, czyli m.in. stworzenie dialogów oraz efektów dźwiękowych. A wszystko to odbywać się będzie w profesjonalnym studiu dźwiękowym.

  W celu zgłoszenia uczestnika, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

  Błąd: Brak formularza kontaktowego.

  Skip to content